ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใกล้จะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใกล้จะ*, -ใกล้จะ-

ใกล้จะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใกล้จะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ
ใกล้จะ (adv.) almost See also: nearly, practically, virtually Syn. เกือบจะ, แทบจะ
English-Thai: HOPE Dictionary
close-at-handadj. ใกล้,ใกล้จะมาถึง
dying(ได'อิง) adj. กำลังจะตาย,ใกล้ตาย,ใกล้จบ.n. ภาวะใกล้จะตาย, Syn. expiring
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
toward(โท'เอิร์ด) prep. ไปยัง,ไปถึง,ไปทาง,ใกล้ ๆ กับ,หันไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก,ต่อ. adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์
towards(โท'เอิร์ดซ) adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์
verge(เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด, Syn. edge,brink,limit,border
English-Thai: Nontri Dictionary
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
verge (vt.) ใกล้จะ See also: จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ Syn. brink
close to (prep.) ใกล้จะถึง See also: เกือบจะถึง Syn. near
toward (prep.) ใกล้จะถึง See also: เกือบจะถึง Syn. close to, near
at hand (idm.) ใกล้จะถึง (เวลา / ระยะทาง)
nip and tuck (sl.) ใกล้จะทันกัน See also: เกือบทันกัน, ใกล้กันมาก, รดต้นคอ
moribund (adj.) ใกล้จะสูญพันธุ์
imminent (adj.) ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น See also: ซึ่งจวนเจียน, ซึ่งจวนตัว, ซึ่งหวุดหวิด Syn. impending
moribundity (n.) การใกล้จะสูญพันธุ์ See also: การใกล้ตาย, การอยู่กับที่ Syn. dying
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The boat is really to leaveเรือใกล้จะออกแล้ว ทุกคนขึ้นเรือได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was closer to 3000 visitors.ใกล้จะ 3000 คนแล้วล่ะ
Night is nearly upon us and we still have far to go.ใกล้จะค่ำแล้วเรายังต้องไปอีกใกล
It's the bottom of the ninth, the Mets are within one, and no one is out.ใกล้จะจบแล้ว เดอะเม็ทส์ห่างแค่หนึ่ง ยังไม่มีใครออก
It's almost time for class.ใกล้จะถึงคาบเรียนแล้วนะ.
Prom is coming.ใกล้จะถึงงานพรอมแล้ว
Almost home, Jimmy.ใกล้จะถึงบ้านแล้ว จิมมี่
Your ordination is soon, right?ใกล้จะถึงพิธีบวชของนายแล้วใช่มั้ย ?
Towards the end, he said strange things.ใกล้จะถึงวาระสุดท้าย, เขาพูดอะไรแปลกๆ บางอย่าง.
Your deadline is imminent, Ms. Lahari.ใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วนะ คุณลาฮารี
We're almost there, come on.ใกล้จะถึงแล้ว มาเร็ว
You got it, Sam. Come on.ใกล้จะถึงแล้ว,แซม ว่ายเข้า
We'll be closing the station soon. There are no more trains running anyway.ใกล้จะปิดสถานีใกล้แล้วล่ะ ยังไงก็ไม่มีรถไฟวิ่งอีกแล้ว
School's almost over, forever for most of them.ใกล้จะปิดเทอมแล้ว หลายคนกำลังจะเรียนจบ
Curfew bell will toll soon What if you run into patrol men?ใกล้จะพลบค่ำอยู่แล้ว ถ้าหน่วยลาดตระเวนพบเจ้าเข้าล่ะ
Any closer to what that blue stuff is?ใกล้จะรู้หรือยังว่า สีฟ้าคืออะไร
Don't you have a birthday coming up?ใกล้จะวันเกิดเธอแล้วไม่ใช่เหรอ
We're coming up on the end of the month, and I noticed that a lot of you guys are still working a lot of open cases.ใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว และฉันสังเกตว่าพวกนายหลายคน ยังต้องทำงานอยู่ มีคดีอีกมากที่ปิดไม่ได้
Already ripe in one day. Ah Ping!ใกล้จะสุกงอมในอีกไม่นาน
LOOKS LIKE THERE ISN'T MUCH MORE ROAD.ใกล้จะสุดถนนอยู่แล้ว ฉันขับตามได้อีกไม่ไกล
They're already extinct, they just don't know it.ใกล้จะสูญพันธุ์ เขาไม่เข้าใจความสำคัญ
The day's running out. I haven't even touched my quota.ใกล้จะหมดวันแล้ว ฉันยังไม่ได้ทำตามโควต้าเลย
Almost ready for harvest.ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว
It's almost dawn, lets go to we can make itใกล้จะเช้าแล้ว เราต้องรีบเดินทาง
We are damn near kick-off for armageddon.ใกล้จะเริ่มเตะคิกอ๊อฟสู่วันสิ้นโลกเข้าไปทุกทีแล้ว
It'll be done soon. I promise.ใกล้จะเสร็จแล้วน่า เชื่อแม่สิ
I'm in the middle of doing all this.ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะคะ
And we were almost ready when the deal fell apartใกล้จะเสร็จแล้วแหละ แต่ว่าการต่อรองล้มเหลว
With a very long stick.ใกล้จะได้ถือไม้เท้าแล้ว
Finding out who this man really is.ใกล้จะได้รู้ว่าคนๆนี้ แท้จริงแล้วคือใคร
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว
Hi. We'll be taking off real soon, so I better fasten you in tight.สวัสดีจ้ะ เราใกล้จะบินขึ้นกันแล้ว ฉันจะรัดเธอไว้ให้แน่นๆ นะจ๊ะ
Not yet. You'll be in radar range any second now.ยังก่อน คุณใกล้จะอยู่ในรัศมีเรดาร์แล้ว
We've walked for so long, it's almost the top of the mountain.พวกเราเดินกันมานาน, ใกล้จะถึงยอดเขาแล้วนะ.
Half the trouble you get into comes from winding down.มันจะช่วยได้ ถ้าลานใกล้จะหมด
In a film, it'd already be over.ในหนัง, มันใกล้จะจบแล้ว.
Listen, Dad, I'm almost free.ฟังนะพ่อ, พ่อ, ผมใกล้จะหลุดแล้ว.
The candle's magic is almost spent.เทียนนั่นใกล้จะดับแล้ว.
We're on the verge of something fantastic.เราใกล้จะทำสิ่งที่แสนวิเศษสุดสำเร็จอยู่แล้ว
I can't risk angering Hotu Matu'a. Not when we're this close.ข้าไม่อยากเสี่ยงเทพเจ้าพิโรธ เมื่อเทพเจ้าใกล้จะมาแล้ว
We're passing each other on the down slope of a marriage. My third.ก็ใกล้จะลงเหวอยู่รอมร่อแล้ว

ใกล้จะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใกล้จะ
Back to top