ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impending

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impending*, -impending-

impending ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impending (adj.) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า See also: ที่ใกล้จะเกิดขึ้น, ใกล้เข้ามา
English-Thai: HOPE Dictionary
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impending apprehensionการช่วยมิให้ถูกจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory.คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา
But our impending victory has lifted my spirit.เเต่ชัยชนะที่รออยู่ของเรา ทําให้วิญญาณข้ามีพลัง
So as you all know, we're here to, uh, celebrate the impending marriage of our dear friend dexter.อย่างที่รู้กัน เรามาที่นี่เพื่อ ฉลองการแต่งงานที่ใกล้เข้ามานี้ ให้เพื่อนรักของเรา เด็กซ์เตอร์
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน
Are you aware of an impending attack on the planet Earth?คุณทราบใช่ไหมว่าจะมีการ จู่โจมดาวโลกในเวลาอันใกล้นี้ ?
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก
Or impending freedom, I know not.หรืออิสรภาพที่กำลังใกล้เข้ามา ข้าไม่รู้ได้
The Vampire Rights Amendment's impending passing has left many up in arms, but perhaps none so much...พรบ.สิทธิแวมไพร์ ใกล้จะผ่านญัตติแล้ว ถึงเสียเสียงสนับสนุนไปเยอะ แต่คาดว่าไม่มากนัก...
Had I been informed of the impending apocalypse I'd have stocked up.เธกเธตเนƒเธ„เธฃเน€เธ„เธขเธšเธญเธเธ‰เธฑเธ™เธฅเนˆเธงเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธฅเนˆเธฐ เธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเน„เธ”เน‰เน€เธเน‡เธšเธกเธฑเธ™เน„เธงเน‰
"Roommates shall give each other 12 hours notice of impending coitus."เพื่อนร่วมห้องจะแจ้งล่วงหน้า 12 ชม.ก่อนมีการร่วมประเวณี
Your mission is to pose as a high school student and protect Taylor from impending threats!ภารกิจของนายคือปลอมตัวเป็นเด็กมอปลาย เพื่อปกป้องเทเลอร์จากการคุกคามของมัน

impending ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解散風[かいさんかぜ, kaisankaze] (n) feeling of the impending dissolution of parliament
逼迫[ひっぱく, hippaku] (n,vs) stringency (financial); impending
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impending
Back to top