ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้อมรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้อมรอบ*, -ล้อมรอบ-

ล้อมรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้อมรอบ (v.) surround See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring Syn. ล้อม, โอบล้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
antarctica(แอนทาร์ค' ทิคะ) n. ทวีปที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ (Antarctic Continent)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
casewormn. ตัวหนอนที่สร้างเยื่อหุ้มล้อมรอบตัว
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circumambientadj. ซึ่งล้อมรอบ,โคจร
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน
circumfluencen. การล้อมรอบ,การไหลวน
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
enceinte(เอนเซนทฺ') adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์ -n. กำแพง,เขตล้อมรอบ -pl. -ceintes
encircle(เอนเซอร์'เคิล) {encircled,encircling,encircles} vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ., See also: encirclement n. ดูencircle
enclave(เอน'เคลฟว) n. ประเทศที่มีดินแดนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนของประเทศอื่น
enclose(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย., See also: enclosable adj. ดูenclose, Syn. inclose.
enclosure(เอนโคล'เซอะ) n. การปิด,การล้อมรอบ,การสอดใส
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround
engirdlevt. ล้อมรอบ,โอบล้อม
environ(เอนไว'เริน) vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,ตีวงล้อม,ทำวงล้อม,หุ้มห่อ., Syn. surround
environs(เอนไว'เรินซ) n.,pl. สิ่งที่ล้อมรอบ,ส่วนที่ล้อมรอบ,ชานเมือง,เขตรอบเมือง., Syn. suburbs,
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt,compass,ring,enclose
halo(เฮ'โล) n. รัศมี,ทรงกลด,บารมี,บุญวาสนา,ความรุ่งโรจน์,วงแหวนรอบหัวนม. vt. ล้อมรอบด้วยทรงกลด. vi. กลายเป็นทรงกลด, Syn. nimbus
hill(ฮิล) n. เนินเขา,ภูเขาลูกเล็ก ๆ ,เขาเตี้ย ๆ -Phr. (over the hill ผ่านพ้นสมัยรุ่งเรืองหรือสมัยมีอำนาจ) . vt. ล้อมรอบเนินเขา,กลายเป็นเนิน
hoop(ฮูพ) n.,vt. (ใส่) ขอบตะแกรง,เหล็กพืด,ห่วงเหล็ก,วัตถุที่เป็นวงแหวน,ห่วงบาสเกตบอล,ล้อมรอบ, Syn. ring,band
involve(อินวอลว') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ., See also: involvement n. involver n., Syn. implicate
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล,ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน,อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
loch(ลอค) ทะเลสาบ,อ่าวยาวและแคบที่มีแผ่นดินล้อมรอบบางส่วน, Syn. lake
new worldn. ด้านซีกโลกตะวันตกที่ได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้รวมทั้งเกาะต่าง ๆ และน่านน้ำที่ล้อมรอบ
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
pation. ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ,ลานบ้าน
rackets(แรค'คิทซ) n. กีฬาตีลูกที่ใช้คน2คนหรือ4คนในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบ4ด้านโดยใช้ไม้ตีที่มีด้ามสั้น,รองเท้าหิมะขนาดเท่ากับไม้ตีลูกเทนนิส., Syn. racquet
ringed(ริงดฺ) adj. (เป็นรูป) มีวงแหวน,สวมแหวน,หมั้นแล้ว,แต่งงานแล้ว,ถูกล้อมรอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
environ(vt) ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม,ตีวงล้อม
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
siege(n) การโอบล้อม,การรุกเร้า,การล้อมรอบ
surround(vt) ห้อมล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Encystฝังตัว,สร้างถุงซีสล้อมรอบตัว [การแพทย์]
Entrapกัก,ล้อมรอบ,การจับ,จับ [การแพทย์]
Island เกาะ ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]
prostate glandต่อมลูกหมาก, ต่อมขนาดใหญ่ล้อมรอบท่อฉีดอสุจิ  มีหน้าที่ผลิตสารพวกด่างเพื่อทำลายฤทธิ์กรดในท่อปัสสาวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reflectorตัวสะท้อน(นิวตรอน), ชั้นวัสดุที่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำหน้าที่สะท้อนนิวตรอนกลับเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสมากขึ้นและใช้นิวตรอนอย่างคุ้มค่า วัสดุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนนิวตรอน เช่น แกรไฟต์ เบริลเลียม และยูเรเนียมธรรมชาติ
round angle [perigon]มุมรอบจุด, มุมที่มีขนาด 360 องศา ล้อมรอบจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
telophaseระยะเทโลเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะแอนาเฟส เป็นระยะที่มีการสร้างเยื่อขึ้นล้อมรอบโครโมโซมแต่ละกลุ่ม กลายเป็นนิวเคลียสแล้วเซลล์จะแบ่งตัวออกเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Van Allen beltsแถบแวนอัลเลน, บริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปตรงเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลก บริเวณขั้วแม่เหล็กโลกไม่มีแถบรังสีนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
circumambient (adj.) ล้อมรอบ Syn. surrounding
em about (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. hem around
encircle (vt.) ล้อมรอบ See also: ล้อม, ล้อมวง Syn. circle, enclose, girdle, surround
encompass (vt.) ล้อมรอบ Syn. encircle, envelop, surround
environ (vt.) ล้อมรอบ See also: ห้อมล้อม Syn. encircle, surround
flock round (phrv.) ล้อมรอบ See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม
hang over (phrv.) ล้อมรอบ See also: แวดล้อม, ทำให้ตกอยู่ในสภาพ Syn. hover over
hedge in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. fence in, hem around, hem round
hedge in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hem about, rail in, wall in
hem about (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. fence in, hedge in, hem around, hem round
hem around (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. hem about
hem in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, rail in, wall in
hem round (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. hem around, em about
inclose (vt.) ล้อมรอบ See also: ล้อม Syn. enclose, surround
lock in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม
press in (phrv.) ล้อมรอบ
rail in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, wall in
surround (vt.) ล้อมรอบ See also: ล้อม, แวดล้อม, โอบล้อม Syn. enclose, encircle, encompass, hem in Ops. abandon, desert
encompass with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย
hedge about (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. fence about with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I never had to resort to living below ground.ล้อมรอบด้วย.. ความสวยขั้นเทพ
That is why I have come to you.ล้อมรอบด้วยกำบังป้องกัน เพื่อปิดการมองเห็นของฉัน ฉันเลยต้องออกมาพบคุณ
"It's a merry-go-round."ล้อมรอบด้วยความสนุกสนาน
Surrounded by stranger terrain.ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศแปลกหน้า
IN ONE YEAR OF 24-HOUR-A-DAY DETECTING.ล้อมรอบด้วยสีม่วงและสาย สีเขียวดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นที่ที่เราควรจะเห็น วิมปส ถ้ามีของเหล่านี้เป็น ผู้สมัครคนน่าเบื่อ,
We're surrounded by vanilla ice cream.ล้อมรอบตัวเรามีแต่ ไอศครีมวานิลา
Surround the area with every man you've got, but don't move in.ล้อมรอบพื้นที่กับคนที่คุณมีแต่ไม่เข้า
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling
Surrounded by high-octane fuel in here.ล้อมรอบไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงออกเทนสูงที่นี่
They built the camp around it but left the oak intact.แคมป์ถูกสร้างล้อมรอบต้นโอ๊คใหญ่
It's inevitable.คุณเมื่อคุณพบว่าตัวเอง ล้อมรอบ
We're surrounded. - Oh, heck.เรากำลังล้อมรอบ โอ้ห่า
If you're listening, Rambo, here's your situation: you are surrounded.หากคุณกำลังฟัง แรมโบ้ นี่คือสถานการณ์ของคุณ คุณถูกล้อมรอบ
Oh, this place is completely surrounded.โอ้สถานที่แห่งนี้ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์
Yes, it certainly seems strange that surrounded by the ice and snow of Calgary, we are about to watch a team from the tiny island of Jamaica.ใช่ครับ มันค่อนข้างแปลกนะ ที่ ๆ ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในคาลการี่ เราจะได้เห็นทีมจากเกาะเล็ก ๆ จาไมก้า
# Out among the stars I sit ## ฉันนั่งอยู่ในกลุ่มดาวที่ล้อมรอบ #
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง
Lost in oblivion.ที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตในโลก
I want a big old porch that wraps around the entire house.ฉันอยากจะให้มีระเบียงใหญ่ๆ ที่เก่าแก่ / ล้อมรอบบริเวณบ้าน
Now, when the Declaration is on display, OK, it is surrounded by guards and video monitors and a little family from Iowa and little kids on their eighth-grade field trip.ทีนี้ เมื่อนำใบประกาศออกมาแสดง ใช่ไม๊, มันล้อมรอบด้วย ยามและ กล้องวงจรปิด และครอบครัวเล็กๆจาก ไอโอว่า รวมทั้งเด็ก ม.ต้นที่เข้ามาชมสถานที่
It's massive, containing hundreds of rooms, all built around a central core.ประกอบด้วยห้องเป็นร้อยๆห้อง ทั้งหมดถูกสร้างล้อมรอบใจกลาง
We're the only two black faces surrounded by a sea of over-caffeinated white people patrolled by the trigger-happy L.A.P.D.พวกเราเป็นคนดำเพียงสองคนที่ล้อมรอบ ไปด้วยคนขาวติดคาเฟอีน มีตำรวจ แอลเอ คอยลาดตระเวณ
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว
A glass box with a view to everything that's around you but you can't touch it.ห้องที่ล้อมรอบด้วยกระจก มองเห็นทุกๆ อย่างรอบตัวนาย ...แต่นายไม่สามารถสัมผัสกับมันได้
You have everyone else fooled around here, but I ain't fucking buying it.แกมีพวกโง่ๆล้อมรอบเต็มไปหมด แต่ฉันไม่ซื้อของแกหรอกเว้ย
Like the perimeter fence that encloses our towns in a wall of protective steel, and surrounds other towns right across this great land.เหมือนเป็นรั้วล้อมรอบเมืองเราเอาไว้ ด้วยกำแพงเหล็ก และล้อมรอบเมืองอื่น ที่ข้ามผ่านเมืองสุดยอดแห่งนี้ด้วย
I know it's hard to concentrate when you're surrounded by so many things you could kill me with, like this ax I saw you lookin' at.ชั้นรู้มันยากที่จะตั้งสมาธิ หากคุณถูกล้อมรอบ ด้วยสิ่งที่ฆ่าคนได้ อย่างขวานอันนี้ ชั้นเห็นคุณจ้องมันอยู่
Surgeons are cowboys-- rough around the edges, hard-core.ศัลยแพทย์คือคาวบอย... ทนลำบาก /N ถูกล้อมรอบไปด้วยคมมีด ความรุนแรง
Feels better when there's a lot of losers around was that your question?รู้สึกดี ที่ล้อมรอบ ไปด้วยคนแพ้ นั่นคำถาหรือ
Breathtaking intensity surrounds the table as Daytona and Manslaughter fire away at each other.ความรุนแรงอันน่าทึ่ง ล้อมรอบตาราง เป็นเดย์โทนาและ Manslaughter ไฟไหม้ไปที่อื่น ๆ
Yeah, and like they hang out with you for your extensive knowledge of geography.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน
Now remember, you're buying for this fantastic neighbourhood.ตอนนี้จำไว้ว่า คุณกำลังซื้อบ้านนี้ที่ล้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านที่น่ารัก
You know, someone, a good friend, actually told me I had a big wall around me.รู้มั้ย มีคน.. เพื่อนที่ดีคนนึง บอกฉันว่าฉันมีกำแพงใหญ่ล้อมรอบตัว
'Go to the strangers and destroy them all,' said the wicked witch."แลเห็นนางแม่มดที่ชั่วร้าย ล้อมรอบไปด้วยฝูงลิง "จงไปยังคนแปลกหน้า และทำลายมันเสีย
A flat basin completely surrounded by mountain ranges on all sides,ลุ่มน้ำทั้งหมด ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาตลอดทั้งแนว
An hour from now, there's gonna be a dozen guys sitting around a redwood table planning a kill.นับจากชั่วโมงนี้ จะมีคนเป็นโหล นั่งอยู่ล้อมรอบโต๊ะต้นสน การวางแผนฆ่า
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ
All right, y'all! Come on over here and we'll sit around the campfire.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน
I can round them all up.ผมสามารถอยู่ล้อมรอบพวกมัน

ล้อมรอบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้อมรอบ
Back to top