ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warmly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warmly*, -warmly-

warmly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warmly (adv.) อย่างอบอุ่น See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่ Syn. affectionately, fondly Ops. coldly, unaffectionately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนผะผ่าว (adv.) warmly See also: hot Syn. ร้อนผ่าว
รุ่ม (adv.) warmly See also: hot Syn. ร้อนผ่าว, ร้อนผะผ่าว
เลี้ยงดูปูเสื่อ (v.) entertain warmly See also: entertain with food and women
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Ji-euna" they'd warmly say."จีอุนน่า" พวกเค้าเรียกฉันแบบอบอุ่น
However, he smiled and waved warmly to the people at the parade grounds.ยังงัยก็ตาม,เขาก็ยังยิ้มและโบกมือให้กับคนที่มาเดินแถวอย่างอบอุ่น.
A night sky means, Hiro is warmly hugging me.ส่วนท้องฟ้าตอนกลางคืน แสดงว่าฮิโระกำลังกอดฉันอย่างอบอุ่น นะ?
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้"
Now, her father awaits to warmly embrace her.ตอนนี้ คุณพ่อของเธอจะต้องยอมรับเธอและความฝันของเธอด้วยความรัก
You always warmly surround me.เธอมักจะให้ความอบอุ่นกับฉันเสมอ,
Now please, dress warmly.กรุณาสวมเสื้อกันหนาวด้วย
Oh, tomorrow will be cold dress warmlyพรุ่งนี้อากาศอาจจะหนาว ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆล่ะ
# It embraces me warmly# โอบกอดฉันอย่างอบอุ่น
To not be discouraged, even if he wasn't greeted warmly.ว่าอย่าท้อแท้ ถ้าบ้านนั้นไม่ต้อนรับเขา
We are leaving on Wednesday, so dress warmly.พวกเราจะไปกันวันพุธ หาชุดอุ่นๆ ใส่ด้วยล่ะ
Dress warmly, from the inside.มีใครบอกให้นายปากโป้งมั้ย

warmly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
飽食暖衣[ほうしょくだんい, houshokudan'i] (n,vs) being well fed and warmly clothed
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care

warmly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนบอก[v. exp.] (naēp ok) EN: embrace warmly ; hold to one's chest ; hold to one's bosom FR:
โอภา[v.] (ōphā) EN: greet ; address ; warmly welcome FR: saluer ; parler gentiment avec qqn.
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement

warmly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
warm {adv}warmly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warmly
Back to top