ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tester

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tester*, -tester-

tester ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tester (n.) ผู้เข้าทดลอง See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ Syn. examiner, checker, inspector, validator
English-Thai: Nontri Dictionary
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนคัดค้าน (n.) protester See also: demonstrator Syn. คนประท้วง, ผู้คัดค้าน Ops. ผู้สนับสนุน
คนประท้วง (n.) protester See also: demonstrator Syn. คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน Ops. ผู้สนับสนุน
ผู้ประท้วง (n.) protester See also: demonstrator Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน Ops. ผู้สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yup, he lived alone, he worked as a beta tester for a company called Tendyne Systems.ใช่เลย เขาอยู่คนเดียว ทำงานเป็นคนทดสอบระบบที่บริษัท Tendyne Systems
She also worked as a beta tester at Tendyne Systems.เธอก็ทำงานเป็นคนทดสอบระบบที่ Tendyne Systems
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ
...as police clashed with neo-Nazi protesters.ขณะที่ตำรวจปะทะกับ ผู้ประท้วงนีโอนาซี
There's a lot of protesters here. 'There's no way we can cover her out there.'(จากเซอร์เวย์-3 มีคนเดินขบวนเต็มไปหมดเลย) (ไม่มีทางที่เราจะคุ้มครองเธอได้เลย)
That is my urine tester.นั่นมันฉี่ข้าสำหรับเอาไว้ตรวจนะ
Guy works at home as a consumer product tester.ชายคนนี้ทำงานที่บ้านเป็นผู้ทดลองใช้สินค้า
Unless the protesters set themselves on fire, they're not our story.ยกเว้นผู้ประท้วงจะจุดไฟเผาตัวเอง ไม่งั้นเราไม่สน
Louis. Stick with the protesters. They never see this side of the story.ลูอิส.ถ่ายพวกประท้วงบนท้องถนน เราไม่เคยเห็นข่าวของฝ่ายเขา
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
Protesters against the war we've taken care of themพวกต่อต้านสงครามน่ะ เราจัดการพวกมันหมดแล้ว
If I do, I am no longer your taste tester.ถ้าฉันยอมไป\ ฉันจะไม่ต้องเป็นผู้ทดลองชิมนะ

tester ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, 示威者] demonstrator; protester
抗议者[kàng yì zhě, ㄎㄤˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 抗议者 / 抗議者] protester

tester ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester
絶縁抵抗計[ぜつえんていこうけい, zetsuenteikoukei] (n) insulation resistance tester
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester

tester ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องทดสอบ[n. exp.] (khreūang th) EN: tester FR:
เครื่องทดสอบแรงดึง[n. exp.] (khreūang th) EN: tensile tester FR:
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ลองกำลัง[v. exp.] (løng kamlan) EN: try (one's) strength FR: tester la/sa force
ประลอง[v.] (praløng) EN: test ; practise ; exercise FR: essayer ; tester ; éprouver
ทดลอง[v.] (thotløng) EN: try ; try out ; experiment ; test ; give a trial FR: essayer ; expérimenter ; mettre à l'épreuve ; tester ; éprouver
ทดสอบไอคิว = ทดสอบ IQ[v. exp.] (thotsøp aik) EN: FR: tester le QI
ทดสอบกล้องถ่ายรูป[v. exp.] (thotsøp klǿ) EN: test a camera FR: tester un appareil photo
ทดสอบสมมติฐาน[v. exp.] (thotsøp som) EN: FR: tester une hypothèse
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิงชัง[v.] (chingchang) EN: hate ; detest ; abhor FR: détester
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: protest against government FR: protester contre le gouvernement
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkh) EN: protester FR: contestataire [m]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa d) EN: red shirts ; red-shirted protesters FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดกัน[v. exp.] (klīet kan) EN: FR: se détester ; se haïr
กลุ่มผู้ชุมนุม[n. exp.] (klum phū ch) EN: group of protesters FR: groupe de manifestants [m]
ลองชิม[v. exp.] (løng chim) EN: FR: goûter ; tester
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike ; be averse to ; have a distaste for FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer ; détester
เป็นพยาน[v. exp.] (pen phayān) EN: witness FR: témoigner ; attester
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūa) EN: protester ; demonstrator FR: contestataire [m] ; manifestant [m] ; opposant [m] ; protestataire [m] (litt.)
ผู้เสื้อแดง [n. exp.] (phū seūa da) EN: red-shirt ; red-shirted protester FR:
ผู้ต่อต้าน[n. exp.] (phū tøtān) EN: antagonist ; protester ; agitator ; rebel FR: antagoniste [m] ; opposant [m] ; agitateur [m] ; rebelle [m]
ประท้วง[v.] (prathūang) EN: protest ; object ; oppose FR: protester ; rouspéter
ประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (prathūang r) EN: FR: contester le gouvernement
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
ฤดียา ; ฤติยา[v.] (reudīyā ; r) EN: hate ; dislike FR: détester
ฤติยา[v.] (reutiyā) EN: hate ; dislike FR: détester
ร้องเรียน[v.] (røngrīen) EN: complain ; protest ; petition ; appeal FR: se plaindre ; protester ; réclamer
เสื้อแดง [n. exp.] (seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]

tester ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester
Leiterplatten-Testgerät {n}board tester
Chip-Testgerät {n} [electr.]chip tester
Dickenmesser {m}thickness tester
Härteprüfgerät {n}hardness tester
Härteprüfer {m} (Shore)hardness tester (Shore)
Mikrohärtetester {m}micro hardness tester
Zahnlückenprüfgerät {n}tooth spacing tester
Rangälteste {m,f}; Rangältester | Rangältesten
Makrohärtetester {m}macro hardness testers
Tester {m}tester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tester
Back to top