ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tangerine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tangerine*, -tangerine-

tangerine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tangerine (n.) ส้มจีน See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine (n.) สีส้มอมแดง
tangerine (adj.) ซึ่งมีสีส้มอมแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
You have a tangerine orchard?คุณมีสวนส้มด้วยเหรอ?
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน
Sheldon, I got you your tangerine chicken.เชลด้อน ฉันซื้อไก่แทนเจอรีนเผื่อนาย
The tangerine trees and the stones are original , aren't they?ต้นส้มเขียวหวานและหินนี่เป็นของจริง ใช่มั้ยครับ?
There were so many of us that all we got was a tangerine and socks.เรามีกันหลายคน ของขวัญที่เราได้ก็เลยเป็นส้มและถุงเท้า
Noona, staying at stranger's house isn't enough and now you're stealing their tangerines?พี่ นี่พี่ยังอยู่บ้านของคนอื่นอีกเหรอ แล้วนี่ พี่ไปขโมยส้มของใครมา
I say... how can you smash my tangerines without compensating me?คุณทำกับส้มของฉันอย่างงี้ได้ไง ต้องชดใช้ฉันมานะ
I lost my concentration while I was driving, it's my fault. I'll pay for all those tangerines.ผมจะทำเป็นไม่สนใจ ทั้งที่ผมขันรถชนของคุณได้ไง ผมจะจ่ายค่าส้มนี่ให้
The owner of the tangerines.เขาก็เป็นเจ้าของสวนส้มนะสิ
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ
Let's go together, tangerine.ส้มจ๋า.. ไปกันนะ ส้มจ๋า

tangerine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 桔黄色] tangerine yellow; saffron (yellow)
柑橘[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, 柑橘] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine
柳丁[liǔ dīng, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ, 柳丁] tangerine
[jú, ㄐㄩˊ, 桔] tangerine
桔子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, 桔子] tangerine
[jú, ㄐㄩˊ, 橘] tangerine
橘子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, 橘子] tangerine
橘柑[jú gān, ㄐㄩˊ ㄍㄢ, 橘柑] tangerine; orange

tangerine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine

tangerine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียวหวาน[n.] (khīowān) EN: tangerine ; Citrus reticulata FR: Citrus reticulata
ส้มจีน[n. exp.] (som Jīn) EN: FR: mandarine [f] ; clémentine [f] ; tangerine [f]
ส้มเขียวหวาน[n. exp.] (som khīowān) EN: tangerine FR: tangerine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tangerine
Back to top