ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tangerine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tangerine, -tangerine-

*tangerine* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tangerine (n.) ส้มจีน See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine (n.) สีส้มอมแดง
tangerine (adj.) ซึ่งมีสีส้มอมแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
I say... how can you smash my tangerines without compensating me?คุณทำกับส้มของฉันอย่างงี้ได้ไง ต้องชดใช้ฉันมานะ
You have a tangerine orchard?คุณมีสวนส้มด้วยเหรอ?
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน
Where did all these tangerines come from?ทำไมส้มถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ
This one ate only tangerines for weeks. Mr. Compton, thank you.อันนี้ให้เขากินส้มตลดอสัปดาห์เลยละ คุณคอมพ์ตัน ขอบคุณ
Sheldon, I got you your tangerine chicken.เชลด้อน ฉันซื้อไก่แทนเจอรีนเผื่อนาย
It's okay. [Apple Trees and Tangerines' Can You Save Me? ]ไม่เป็นไร โ™ช Covert Affairs 02x11 โ™ชNThe Wake-Up BombNOriginal Air Date on November 1, 2011
The tangerine trees and the stones are original , aren't they?ต้นส้มเขียวหวานและหินนี่เป็นของจริง ใช่มั้ยครับ?
There were so many of us that all we got was a tangerine and socks.เรามีกันหลายคน ของขวัญที่เราได้ก็เลยเป็นส้มและถุงเท้า
♪ You know you're sweeter than a tangerine... ♪#เธอนั้นแสนหวานยิ่งกว่าส้ม#

*tangerine* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 桔黄色] tangerine yellow; saffron (yellow)
橘柑[jú gān, ㄐㄩˊ ㄍㄢ, 橘柑] tangerine; orange
柑橘[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, 柑橘] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine
柳丁[liǔ dīng, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ, 柳丁] tangerine
[jú, ㄐㄩˊ, 桔] tangerine
桔子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, 桔子] tangerine
[jú, ㄐㄩˊ, 橘] tangerine
橘子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, 橘子] tangerine

*tangerine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine

*tangerine* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียวหวาน[n.] (khīowān) EN: tangerine ; Citrus reticulata FR: Citrus reticulata
ส้มจีน[n. exp.] (som Jīn) EN: FR: mandarine [f] ; clémentine [f] ; tangerine [f]
ส้มเขียวหวาน[n. exp.] (som khīowān) EN: tangerine FR: tangerine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tangerine*
Back to top