ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subway*, -subway-

subway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subway (n.) รถไฟใต้ดิน Syn. underground
subway (n.) อุโมงค์ใต้ดิน See also: ทางเดินใต้ดิน Syn. tunnel
subway station (n.) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
subway(ซับ'เว) n. รถไฟฟ้าใต้ดิน (อังกฤษเรียกว่า undergroupหรือtube) , (อังกฤษ) อุโมงค์สั้น ๆ สำหรับยานพาหนะ, Syn. underpass
English-Thai: Nontri Dictionary
subway(n) รถใต้ดิน,ทางเดินใต้ดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subway stationsสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll do the subway stuff. No.ผมควรพูดเรื่องอะไร รถใต้ดินดีมั้ย
This is beginning to sound less and less like your common, garden-variety subway mugging.นี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เสียงน้อยลงและน้อย ... ... เหมือนกันสวนรถไฟใต้ดินหลากหลายการเรียนของคุณ
To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks... and took the subway to work every day and worried about bills, were dead.สำหรับเรา พวกคนดีที่ทำงานโง่ๆ เพื่อแลกกับเช็คเง่าๆ นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน และกังวลกับบิล คือตายทั้งเป็น
At 6:00am today, the corpses of two girls, aged 5 and 6 were found in a subway on line 7 by a custodianหกโมงเช้าวันนี้ พบศพเด็กหญิงสองราย/N อายุ 5 กับ 6 ขวบ พบบริเวณทางรถไฟให้ใต้ดินสายเจ็ด /Nโดยผู้ดูแลสถานี
The person who fatally poisoned two children on the subway was none other than their 32-year old motherมีคนพบศพเด็กสองคนถูกวางยา /Nบนรถไฟใต้ดิน ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นอกจากแม่วัย สามสิบสองปี
Just drop me off at the subway station. How can I?มันไม่เป็นไรถ้าจะแค่อารมณ์เสีย
Everyone walks downstairs to the subway station Anyways, you still can't do that.คุณอยู่ผิดข้างซะแล้ว
I've seen subway cars in better shape than this.ฉันว่ารถไฟใต้ดิน มันยังดูดีกว่านี้
As you are familiar with Tokio subway attacks will know it's devastating effects on the the human body.เหมือนที่ทางรถไฟใต้ดินโตเกียว ที่ผู้ก่อก่ารร้ายใช้กันไงละ ผลของมันพวกคุณคงรู้ดี
It's from one of those subway photo booths?จากร้านถ่ายรูปที่รถไฟฟ้าใต้ดิน
At Hanul station in Seoul at 6,:00 am, a 29 year-old woman jumped in front of the subway train and instantly lost her life,ที่สถานีฮานึลในโซล เวลา 6 นาฬิกา มีผู้หญิงอายุ 29 ปี กระโดดลงตัดหน้ารถไฟฟ้าใต้ดิน เสียชีวิต
SECONDS BEFORE A SUBWAY CAR WAS ABOUT TO CRUSH YOU?ก่อนที่รถจะชนลูกรึเปล่า

subway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, 交通卡] public transportation card; prepaid transit card; subway pass
地铁站[dì tiě zhàn, ㄉㄧˋ ㄊㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 地铁站 / 地鐵站] subway station
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
捷运[jié yùn, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄣˋ, 捷运 / 捷運] rapid transit; subway
地下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 地下铁路 / 地下鐵路] subway
地铁[dì tiě, ㄉㄧˋ ㄊㄧㄝˇ, 地铁 / 地鐵] subway; metro
地下通道[dì xià tōng dào, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 地下通道] underpass; subway; tunnel

subway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブウエー[, sabuue-] (n) subway
サブウェー;サブウェイ[, sabuue-; sabuuei] (n) subway
サブウェーシリーズ[, sabuue-shiri-zu] (n) Subway Series
営団地下鉄[えいだんちかてつ, eidanchikatetsu] (n) Teito Rapid Transit Authority subway; Eidan subway
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P)

subway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน[n. exp.] (phūdoēnthān) EN: subway commuters FR:
ผู้โดยสารรถไฟใต้ดิน[n. exp.] (phūdōisān r) EN: subway passengers FR: usagers du métro [mpl]
รถไฟใต้ดิน[n.] (rotfai tāid) EN: underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.) ; metro FR: métro [m] ; métropolitain [m] (vx)
สถานีรถไฟใต้ดิน[n. exp.] (sathānī rot) EN: subway stop FR: station de métro [f]

subway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
U-Bahn {f}underground [Br.]; subway [Am.]; tube (London)
Straßenunterführung {f} (für Fußgänger)subway (for pedestrians)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subway
Back to top