ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subtlety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subtlety*, -subtlety-

subtlety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subtlety (n.) ความบอบบาง Syn. elegance, exquisiteness
English-Thai: Nontri Dictionary
subtlety(n) ความอ่อนโยน,ความฉลาด,ความบอบบาง,ความละเอียดอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While I'm touched by that Hallmark moment you don't get points for subtlety in journalism.ตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกเข้าใจช่วงเวลาดีๆ นั้นของนายแล้ว แต่นายก็ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในการเป็นนักข่าวหรอก
A little subtlety goes a long way.ผิดพลาดนิดเดียวก็แย่ได้
Since teenagers aren't always great at grasping subtlety Mike decided to dumb it down for him.เนื่องจากวัยรุ่นไม่ค่อย เข้าใจอะไรง่ายๆ ไมค์ตัดสินใจพูดตรงๆ
I imagine you did it with your usual subtlety and tact.ฉันจินตนาการว่าคุณทำมัน ในแบบทื่อๆอย่างเคย
God, Hanna, you have all the subtlety of a hand grenade.ให้ตายซิ,เฮนน่า,เธอมีทั้งความบอบบางและระเบิดมือเลยนะ.
That has an elegant subtlety to its noxious odor.มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน ถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นที่เป็นพิษ
That is called subtlety of flavor.เขาเรียกว่า... ความละเมียดของรสชาติ!
Not very good at this whole subtlety thing, are you?ไม่ชินกับการยอมแบบนี้ใช่ไหม คุณ?
Subtlety has never been one of your strong points, Anakin.ความละเอียดรอบคอบนี่ เคยมีกับเค้ามั่งมั๊ย อนาคิน
Subtlety is not her strong suit when it comes to parties.ความอ่อนโยนไม่ไช่ชุดเกราะของเธอ ที่จะมาใช้ในงานปาร์ตี้
Subtlety isn't her strong suit, is it?จริงๆแล้ว เธอไม่ได้เป็นคนอ่อนโยนหรอกใช่มั้ย
Crane, height. Viper, subtlety. Mantis...กะเรียนสูงขึ้น งูรีบหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subtlety
Back to top