ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subtitle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subtitle*, -subtitle-

subtitle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subtitle (n.) คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์ See also: คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์
subtitle (n.) หัวข้อย่อย See also: หัวข้อรอง Syn. caption, heading
subtitle (vt.) บรรยายไว้ข้างล่างในภาพยนตร์
subtitle (vt.) เขียนหัวข้อย่อย See also: เขียนหัวข้อรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subtitleชื่อรอง เป็นส่วนขยายชื่อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Transcript: unknown Subtitle synchronization:บรรยายไทยโดย michiru
Me too, I'm the same. Me too! Subtitle by Aldi Armanฉันด้วย ฉันก็เหมือนกัน ฉันด้วย! ฉันไปล่ะ
Custom subtitle by -:Custom subtitle by -: D3xt3r:
Subtitle Added By MohammaD [shock] Season 2, Episode 10 [Truth And Consequences]บทที่ สิบ "ความจริง กับ สิ่งที่ตามมา"
Subtitle by : Harout Timing by : 8x8 [IScrew] Final Destination 5นี่แซม ตอนที่ฉันบอกว่าช่วยจัดอาหารงานประชุมหน่อยน่ะ
Subtitle by Aldi Armanเธอทำอะไรที่คาดเดาไม่ได้เสมอ
Subtitle by Aldi ArmanSubtitle by Aldi Arman
Subtitle by Aldi ArmanEnglish Subtitle by Aldi Arman
Subtitle by Aldi Armanซับภาษาอังกฤษจัดทำโดย Aldi Arman
Subtitle by Aldi ArmanSซับอังกฤษโดย Aldi Arman
subtitle by Amirsubtitle created by Amir
Subtitle by dharmang1910นานมาแล้วในจักรวาลที่อยู่ ห่างไกล

subtitle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, 字幕] caption; subtitle
小标题[xiǎo biāo tí, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 小标题 / 小標題] subtitle; closed-captioning

subtitle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小見出し[こみだし, komidashi] (n) (See 大見出し) subheading; subtitle
サブタイトル[, sabutaitoru] (n) subtitle; (P)
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P)
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle

subtitle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: description ; subtitle FR: description [f]
บรรยายไทย[n. exp.] (banyāi Thai) EN: Thai subtitles FR:
บทพากย์[n.] (botphāk) EN: spoken subtitles FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subtitle
Back to top