ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stormy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stormy*, -stormy-

stormy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stormy (adj.) มีพายุ See also: ราวกับพายุ Syn. blustery, raging, windy
stormy (adj.) รุนแรง See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย Syn. turbulent, savage, violent
English-Thai: HOPE Dictionary
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
English-Thai: Nontri Dictionary
stormy(adj) รุนแรง,มีพายุจัด,ดุเดือด,โกลาหล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's stormyมีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a dark and stormy night in 1973 and a baby Prince Charming was born...ค่ำคืนของพายุหัดโหมในปี 1973 และเจ้าชายแสนเสน่ห์ได้กำเนิดขึ้น
It's the other stories, the ones that begin with dark and stormy nights and end in the unspeakable..แต่มันเป็นอีกเรื่องนึง เรื่องที่เริ่มต้นด้วยคืนที่มีพายุและจบลงด้วยความเงียบงัน
Through fair, or stormy weather.ผ่านความยุติธรรม หรือ อุปสรรคต่างๆ
Talk about stormy weather.มาคุยกับเรื่องพายุนี่ก่อน
That is Stormy Lewellyn.นั่นคือสตอร์มี่ เลเวลลีน
I know most people think you're just quirky or weird, Odd... except Stormy who thinks angels fly out of your butt.ฉันรู้ว่าทุกคนหาว่าเธอเพี้ยนนะ อ๊อด... อาจจะยกเว้นสตอร์มี่
That's what Stormy says.สตอร์มี่ก็ว่างั้นเหมือนกัน
He was trying to catch me and Stormy in the belfry.เขาพยายามไล่จับผมกับสตอร์มี่ที่หอระฆัง
What were you and Stormy doing in the belfry?แล้วเธอกับสตอร์มี่ไปทำอะไรกันที่หอระฆัง
I mean, why would Stormy wanna wear that?คือฉันว่า สตอร์มี่ไม่น่าจะ อยากใส่เครื่องประดับแบบนั้น
Take Stormy home first.พาสตอร์มี่ไปส่งที่บ้านก่อนเถอะ
And Stormy never actually saw you.แล้วสตอร์มี่ก็ไม่เคยได้เห็นนายจริงๆ

stormy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ, 飘风 / 飄風] whirlwind; stormy wind

stormy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大時化;大しけ[おおしけ, ooshike] (n) (1) very stormy weather (at sea); (2) very poor catch of fish (due to stormy seas)
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1,vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum
波瀾万丈;波乱万丈[はらんばんじょう, haranbanjou] (adj-na,adj-no,n) stormy and full of drama; many drastic events in the course of events; full of ups and downs; with many vicissitudes
荒い波[あらいなみ, arainami] (n) wild (raging) waves; stormy seas
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P)
荒天[こうてん, kouten] (n) stormy weather
荒波[あらなみ, aranami] (n,adj-no) stormy seas; raging waves; (P)
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy
波乱(P);波瀾[はらん, haran] (n,adj-no) troubles; ups and downs; stormy, uproarious (i.e. relationship); (P)
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P)
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P)
荒れ模様[あれもよう, aremoyou] (adj-na,adj-no) stormy; threatening
険悪[けんあく, ken'aku] (adj-na,n) dangerous; serious; gloomy; perilous; threatening; stormy; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: คลั่ง English: to be stormy

stormy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะเลบ้า[n.] (thalēbā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea FR: mer déchaînée [f]

stormy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea
stürmisch {adj} | stürmischer | am stürmischstenstormy | stormier | stormiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stormy
Back to top