ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stallion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stallion*, -stallion-

stallion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stallion (n.) ม้าตัวผู้ซึ่งใช้เป็นพ่อพันธุ์ See also: ม้นตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน Syn. stud, steed
English-Thai: HOPE Dictionary
stallion(สแทล'เยิน) n. ม้าตัวผู้โตเต็มที่ (โดยเฉพาะสำหรับผสมพันธุ์)
English-Thai: Nontri Dictionary
stallion(n) ม้าตัวผู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're gonna ride in the Kentucky derby... you don't leave your prize stallion in the stable...คิดจะลงแข่งม้าเคนตักกี้เดอร์บี้ อย่าโง่เก็บม้าแข่งพันธุ์ดีเอาไว้ในคอก
A curious metaphor, Doctor, as a stallion must first be broken... before it can reach its potential.เปรียบเปรยได้ไม่เลวเลยคุณหมอ ต้องทำให้ม้าสิ้นพยศก่อน มันถึงจะควบคุมได้เต็มฝีเท้า
You seen the stallion she's dating?นายเห็นหนุ่มที่เธอกำลังเดทด้วยรึยัง
But it did look like the Stallion and some frat guys were heading into a dingy warehouse or something.แต่ดูเหมือนจะเป็นฐานลยเสียมากว่า และพวกนั้นกำลังเข้าไป โกดังซอมซ่อ หรืออะไรซักอย่าง
Catherine the great and her pet stallion fred, so come early.Catherineกับสัตว์เลี้ยงของเธอ,Stallion Fred. มาเร็วๆหน่อยนะจ๊ะ
The red stallion was always a welcome sight at Riverrun.อาชาสีชาดเป็น ที่ต้อนรับที่ริเวอร์รันเสมอ
The stallion is the Khal of Khals.อาชาหมายถึง คาลแห่งคาลทั้งมวล
He would have been the stallion who mounts the world.เขาจะได้เป็นอาชา ผู้ควบผ่านโลก
A white stallion has been taken from the royal stables.ม้าตัวผู้สีขาวถูกขโมยไปจากคอกม้าของฝ่าบาท
I almost feel like a stallion again!ฉันเกือบจะรู้สึกเหมือนป่าอีกครั้ง
Drop the Italian Stallion act, will ya?วางอิตาล ป่ากระทำจะยา?
There's enough munitions on that sea stallion to kill this thing.บนเครื่องซีสตัลเลียนที่พอใช้ฆ่าไอ้ตัวนั้น

stallion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, 骘 / 騭] determine; promote; stallion
种马[zhǒng mǎ, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˇ, 种马 / 種馬] stallion; stud horse

stallion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタリオン[, sutarion] (n) stallion
当て馬;あて馬[あてうま, ateuma] (n) stallion brought close to a mare to test her readiness to mate; stalking horse; spoiler
種牡馬[しゅぼば, shuboba] (n) stallion (e.g. in horse breeding)
種馬[たねうま, taneuma] (n) studhorse; stallion; breeding horse

stallion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม้า[n.] (mā) EN: horse ; steed ; poney ; colt ; stallion ; mare FR: cheval [m] ; étalon [m] ; jument [f]
ม้าตัวผู้[n. exp.] (mā tūaphū) EN: stallion FR: étalon [m]
สตาเลียน[TM] (Satālīen = ) EN: Stallions FR: Stallions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stallion
Back to top