ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sneaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sneaker*, -sneaker-

sneaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sneaker (n.) รองเท้าผ้าใบส้นยาง See also: รองเท้ากีฬา Syn. trainer, gym shoes, runner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought you were just taking us sneaker shopping. You lied.ผมนึกว่าแม่พาเรามา ซื้อรองเท้าผ้าใบ แม่โกหก
And what have I done for you? Wipe your snot, carry your vomit, take you sneaker shopping because your old ones weren't awesome enough.และแม่ทำอะไรให้ทุกคนบ้าง เช็ดน้ำมูก รองอ้วก
There are no fingerprints, but a single sneaker print.ไม่มีรอยนิ้วมือ แต่ดันมีรอยรองเท้าผ้าใบ
And that sneaker turns up in the kid's room.แล้วรองเท้าผ้าใบคู่นั้น ก็ไปโผล่ในห้องเด็กนั่น
Found some sneaker prints by the body, but the spacing was weird.พบรอยเท้าของเหยื่อขาดๆหายๆ แต่ระยะห่างมันดูแปลกๆ
He has a personal assistant, a party coordinator, an ab trainer, basketball coach, an eyebrow specialist, sneaker jockey, two umbrella wranglers, a weed roller, a weed holder, a turtle sitter for Maximus, scarf caddy a guy who punches him in the nutsเขามีผู้ช่วยส่วนตัว ผู้ประสานงานปาร์ตี้ ครูฝึกกล้ามหน้าท้อง โค้ชบาสเกตบอล ช่างทำคิ้ว คนถือรองเท้าผ้าใบ คนถือร่มสองคน แดดออก
Look at those sneakers... Maybe it's a fad, but they have to go. Here...มองที่รองเท้านั่น มันอาจจะนิยม แต่เดวมันก็ไป
It's not just sneakers.โรงงานนรกไม่ได้มีแค่รองเท้าผ้าใบ
Ok, Ok. Grandpa, you're not wearing sneakers, are you?ให้แน่ใจนะว่าเธอเอาบัตรประจำตัวไปด้วย ที่นั่นเป็นเขตหวงห้ามนะ
I want to pay for my brother's tuition and buy him sneakers.ฉันจะจ่าย สำหรับ... การเรียนของพี่ชาย และ ติดสินบนคนที่ทำตัวลึกลับ
I saw a pair of sneakers perfect for Ji-hwan.ลุงเห็นรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่ง เหมาะกับจีฮวาน
A new pair of sneakers.รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่เอื่ยม

sneaker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スニーカー[, suni-ka-] (n) sneaker; (P)
リーボック[, ri-bokku] (n) Reebok (sneakers)
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) sports shoes; sneakers

sneaker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnschuh {m}gym shoe; sneaker [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sneaker
Back to top