ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scamp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scamp*, -scamp-

scamp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scamp (sl.) เด็กเล็กๆ
scamp (n.) เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp (n.) คนเกเร See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว Syn. rogue
scamper (vi.) รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ) See also: วิ่งเล่นเร็วๆ Syn. hasten, speed, hurry
scampi (n.) อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
English-Thai: HOPE Dictionary
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush
English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I took great pleasure never knowing what the scamp would do next.ไม่รู้เลยว่ามันจะทำให้ฉันประหลาดใจกับอุบายของมัน
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า
I am busy enjoying my adolescence, so scamper off and do the same.พี่ไม่เห็นหรอว่า ฉันกำลังยุ่งกับการเป็นวัยรุ่นอยู่ พี่ก็หัดทำอย่างนี้บ้างสิ
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน
No. Little scamps.ช่าย พวกเด็กเปรตนะครับ
Hey, sweetie. You, uh, scamper up that ladder and- and fix that light.เฮ้ ที่รัก เธอ ปีนบันไดนั่นไปซ่อมไฟซะ
No scampering or scurrying. Understand, Little Chef?ห้ามไต่ตามตัว ห้ามลนลาน เข้าใจไหม?
Why don't you do yourself a favor-- scamper.ทำไมไม่หาทางเองล่ะ คนเก่ง--
Scampering about in a slip is one way to shed old skin.จะพลาดท่าแล้ววิ่งหนี เหมือนว่าคุณผลัดผิวเก่าออก
Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.
Is because people know what they're going to get when they go to one-- they're going to get garlic scampi, hot and spicy, lemon and butter.เพราะรู้ว่าแวะไปแล้ว จะเจออะไรไงล่ะ นั่นคือกุ้งกระเทียม กุ้งเผ็ดร้อน กุ้งใส่มะนาวกับเนย
If even one of them survives, he's going to scamper off to His Majesty and cry treason...ถ้ามีใครสักคนเล็ดรอดไปหาฝ่าบาท และแจ้งการก่อกบฏล่ะก็

scamp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, 疾走] scamper; scurry

scamp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小坊主[こぼうず, kobouzu] (n) young priest; scamp
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp
スカンピ[, sukanpi] (n) scampi
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P)
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away

scamp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp FR:
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper FR:
รีบหนีเร็ว[v. exp.] (rīp nī reo) EN: FR: prendre la poudre d’escampette (loc.)

scamp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
Scampi {pl}scampi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scamp
Back to top