ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sandal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sandal*, -sandal-

sandal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sandal (n.) รองเท้าที่มีสายรัด See also: รองเท้าแตะ Syn. slipper, thong
sandal (n.) สายรัดรองเท้า
sandal (n.) ไม้จันทน์
sandalwood (n.) ไม้จันทน์ See also: ต้นไม้จันทน์
English-Thai: HOPE Dictionary
sandal(แซน'เดิล) n. รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด,รองเท้าเปิดข้าง,รองเท้าแตะ,สายรัดของรองเท้าโปร่ง.,ไม้จันทน์ vt. สวมรองเท้าดังกล่าว
sandalwood(แซน'เดิลวูด) n. ไม้จันทน์
English-Thai: Nontri Dictionary
sandal(n) รองเท้าแตะ
sandalwood(n) ไม้จันทน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองเท้าแตะ (n.) sandal See also: slippers
รองเท้าเกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood
เกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood Syn. รองเท้าเกี๊ยะ
รองเท้าคีบ (n.) toe post sandal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They found a sandal by the pondเมื่อสักครู่มีคนเจอรองเท้าแตะในสระน้ำ
The mold I pulled from Liza Carpenter's sandal came back as Stakybotrus.ราที่ฉันได้จากรองเท้าแตะของลิซ่า คาร์เพนเทอร์มันคือ Stachybotrys (ราชนิดหนึ่ง)
I don't need to tell you, in Los Angeles, sandal season is year round.ฉันไม่น่าบอกพวกนายเลย ในลอสแองเจลลิสนี่ ใส่รองเท้าเปิดส้นได้ตลอดปีเลย
That I'm not smarter than a little child? What I am saying to you is that you are the kind of club-totin'... raw meat-eatin', me-Tarzan-you-Janein', big, bald bubblehead that can only count to ten... if he's barefoot or wearing sandals.จะบอกว่าฉันฉลาดน้อยกว่าเด็กเหรอ?
Oh, I hope it was someone with the open-toed sandals and the really bad breath.ชั้นว่าสงสัยคงเป็นคนที่ปากเหม็น เท้าเหม็นแน่เลย
Taksin they put in a velvet sack, beaten to death with a sandalwood club, and buried somewhere in palace.Taksin they put in a velvet sack, beaten to death with a sandalwood club, and buried somewhere in palace.
Fly, lad, with winged sandals on your feet !เหาะไปเลย... ...เหมือนติดปีกไว้ที่รองเท้า
How 'bout the pants, open sandals, see-through blouse, colored bra and encore the Dolce coat for effect.How about the pants, open sandals, see-through blouse... ...colored bra and carry the Dolce coat for effect.
It's not exactly Sandals out there.มันเหมือนอยู่ข้างนอกซะที่ไหน
'Cause I don't wear socks and sandals?เป็นเพราะผมไม่ได้ใส่ถุงเท้ากับรองเท้าหุ้มส้นเหรอ?
Johanna dietrich in a dress and sandals.โจแฮนน่า เดียทริช ใส่ ชุดกระโปรงกับรองเท้าเดินเล่น
You believe in long hair, peasant skirts and sandals, but you in an open relationship?เธอเชื่อว่าผมยาว กระโปรงชาวไร่ และ สแกนเดล แต่เธอก็เปิดรับความสัมพันธ์แล้วไม่ใช่หรอ? ฉันไม่คิดยังงั้นนะ

sandal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, 檀] sandal wood
[fèi, ㄈㄟˋ, 屝] coarse; sandals
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 屩] hemp sandals
[jù, ㄐㄩˋ, 屦 / 屨] sandals
[zhān, ㄓㄢ, 栴] sandalwood
凉鞋[liáng xié, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄝˊ, 凉鞋 / 涼鞋] sandal

sandal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual
ビーサン[, bi-san] (n) (abbr) (See ビーチサンダル) beach sandals; flip-flops; thongs, pluggers; jandals
ビーチサンダル[, bi-chisandaru] (n) beach sandals; flip-flops; thongs; pluggers; jandals; (P)
突っ掛ける(P);突っかける;突掛ける(io)[つっかける, tsukkakeru] (v1,vt) to slip on (slippers, sandals, etc.); (P)

sandal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รองเท้าคีบ[n. exp.] (røngthāo kh) EN: toe post sandal FR:
เดินกะลา[v. exp.] (doēn kalā) EN: “dern kala” (walking on coconut shell sandals) FR:
จันทน์[n.] (jan) EN: sandalwood tree FR:
จินดาหนา[n.] (jindānā) EN: sandalwood tree FR:
เกี๊ยะ[n.] (kia) EN: wooden sandals ; wooden clogs FR: sabots chinois [mpl]
ไม้จันทน์[n. exp.] (māi jan) EN: sandalwood FR:
น้ำมันจันทน์[n. exp.] (nāmmanjan) EN: sandalwood oil FR:
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo ta) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]

sandal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandalette {f}high-heeled sandal
Sandale {f} | Sandalen
Sandelholz {n} [bot.]sandalwood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sandal
Back to top