ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raincoat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raincoat, *raincoat*,

-raincoat- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wearing a raincoat she appeared out of nowhere and rescued meสาวผู้สวมเสื้อกันฝน เธอปรากฏตัวและช่วยผมไว้ แล้วเธอก็เดินจากไป
Yuri bear, tell him to bring the raincoat for Caesar.ยูริ เตือนให้บอกเขาด้วยว่าให้เอาเสื้อกันฝนสำหรับซีซาร์มาด้วย
And her raincoat was wet. So were her boots.เสื้อฝนเปียก รองเท้าบูทก็เหมือนกัน
And when you stick Mr. Happy inside somebody's hoo-ha without a raincoat on, babies come out!เมื่อคุณเผลอปล่อยไข่ ใส่คนอื่น โดยที่ไม่มี การป้องกันการตั้งครรภ์ นั่นแหละ เด็กๆก็เลยออกมา!
Porn, it had gone from the place where you sat in a theater in your raincoat and jerked off to you bought a VCR, and you got a Ginger Lynn movie.(เมโทรโพลคาเฟ่ ท้อปเลสโกโก) หนังโป๊ เปลี่ยนจากการที่ คุณนั่งอยู่ในโรงหนัง ใส่เสื้อกันฝนและช่วยตัวเอง

-raincoat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อฝน[n. exp.] (seūa fon) EN: raincoat FR:
เสื้อกันฝน[n. exp.] (seūa kanfon) EN: raincoat ; waterproof FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raincoat-
Back to top