ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purposeful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purposeful*, -purposeful-

purposeful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purposeful (adj.) ซึงมีจุดประสงค์ See also: ซึ่งมีความหมาย Syn. profitable, useful
purposefully (adv.) อย่างมีความหมาย See also: อย่างมีวัตถุประสงค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would swear this thing's purposefully tryin' to piss me off.ฉันจะสาบานสิ่งนี้เป็นอย่างเด็ดเดี่ยว พยายามที่จะปัสสาวะฉันลง
If you did, that means you baked those cookies and set that plate there deliberately, purposefully which means that you're sitting there also deliberately, purposefully.ถ้าคุณรู้ ก็แสดงว่าคุณอบขนมนี่แล้วตั้งไว้ตรงนี้ ด้วยความตั้งใจ นั่นหมายถึงว่าคุณก็กำลังตั้งใจรอผมอยู่ตรงนี้เช่นกัน
Why else would you have purposefully broken the Battlezone at Pizza Royale?แล้วทำไมความเด็ดเดี่ยวของนายถึงหายไปหล่ะ โซนต่อสู้ที่พิซซ่าโรยอลหรือไง
And lately you've been purposefully putting yourself in a severe amount of unnecessary danger.And lately you've been purposefully putting yourself in a severe amount of unnecessary danger.
Fabregas finds Henry. This is a strong, purposeful, excellent run from Henry.แฟบริกัซส่งต่อให้อองรี, สุดยอด อองรีพาบอลขึ้นหน้ามาได้สวย
She was very purposeful. In the last few years, she's different.เธอดูเป็นคนมีจุดมุ่งหมายเสมอ แต่สองสามปีหลัง เธอเปลี่ยนไป
Aileen wuornos used to purposefully stageเอเลียน เวอร์นอร์ส เคยอยู่ในสถานะการณ์นั้น
I asked her to stop, and she purposefully disobeyed me.ฉันบอกให้เธอหยุด แต่เธอก็ไม่เชื่อคำพูดฉัน
People are purposefully infected and walk around their entire lives with it.คนที่ตั้งใจให้ ติดเชื้อนี้เข้าไป จะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป พร้อมเชื้อพวกนี้
Oh, more purposeful, and certainly more climactic.มีความหวังและแน่นอน มีอะไรให้พอกระชุ่มกระชวยบ้าง
They purposefully kept him alive.พวกเขาจงใจจะเก็บไอ้รัสเซลไว้
Are you suggesting that Barbra purposefully caused the derailment to take over Odette's life?คุณจะบอกว่าบาร์บาร่า ตั้งใจให้รถไฟตกราง เพื่อสวมรอยเป็นโอเด็ตเหรอ

purposeful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute

purposeful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zielbewusst; zielgerichtet; entschlossen {adj} | zielbewusster; zielgerichteter; entschlossener | am zielbewusstesten; am zielgerichtesten; am entschlossenstenpurposeful | more purposeful | most purposeful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purposeful
Back to top