ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prospective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prospective*, -prospective-

prospective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prospective (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. hoped for, promised, planned
English-Thai: HOPE Dictionary
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต,ซึ่งหวังไว้,ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential,likely
English-Thai: Nontri Dictionary
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prospectiveตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Plus any prospective date would have to endure a rigorous vetting process to determine her Motivation.แล้วคนที่จะเข้ามาต้องพร้อมรับ... การตรวจสอบอย่างเข้มงวด ว่าทำไมเธอถึงอยากคบกับคุณ
She doesn't do background checkson prospective buyers, and neither do I.เธอคงไม่ไปตรวจสอบแบคกราวด์ลูกค้าหรอก ผมก้ไม่ทำแบบนั้นด้วย
The invasion of prospective freshmen.ในอนาคตที่จะเป็นน้องใหม่
The agency web site is filled with prospective parents.เวปไซด์ของตัวแทนใส่รูป ของครอบครัวที่จะมาอุปถัมภ์
David, I'd like you to meet Jim Reston and Bob Zelnick, our two prospective corner men.เดวิท ผมอยากให้นายรู้จัก จิม รีสโตน กับ บ๊อบ ซีลนิก สองหนุ่มที่เราคาดหวังเอาไว้
See, this is important information for a prospective buyer.เห็นมั้ย? ว่านี่มันคือข้อมูลสำคัญ สำหรับคนซื้อนะ
She's meeting with a prospective client, so she says.เธอไปพบคนที่น่าจะเป็นลูกค้า เธอว่า
Speaking as your prospective father-in-law, of course.พูดกันอย่างที่ผมจะเป็นพ่อสามีในอนาคตของคุณ
Are there prospective sponsors, President?หาสปอนเซอร์ได้แล้วเหรอครับท่าน
Which yields a prospective profit of 200 percent.มันแปลกมากที่ตรงนี้ จะเกิดการชะงักตัว. .
And I'm not asking as a prospective bridesmaid.ฉันไม่ได้ถามแบบเพื่อนเจ้าสาวนะ
I talked to one of Andrew's prospective investors.ฉันคุยกับหนึ่งในนักลงทุนที่แอนดรูอยากจะได้

prospective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保媒[bǎo méi, ㄅㄠˇ ㄇㄟˊ, 保媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
做媒[zuò méi, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄟˊ, 做媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, 招聘者] prospective employer; person advertising a job; recruiter
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 有希望] hopeful; promising; prospective

prospective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロスペクティブ[, purosupekuteibu] (n) prospective
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping

prospective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การศึกษาไปข้างหน้า[n. exp.] (kān seuksā ) EN: prospective study FR:
คาดคะเนไว้[adj.] (khātkhanē w) EN: prospective FR:
คาดหวังไว้[adj.] (khāt wang w) EN: prospective FR:
มุ่งหวัง[adj.] (mungwang) EN: prospective FR:
หวังไว้[adj.] (wangwai) EN: prospective FR:

prospective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prospective
Back to top