ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promoter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promoter*, -promoter-

promoter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promoter (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ส่งเสริม Syn. booster, advertiser, agent
promoter (n.) สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
English-Thai: HOPE Dictionary
promoter(พระโม'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ส่ง-เสริม,ผู้ก่อการ,ผู้กระตุ้น,สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
English-Thai: Nontri Dictionary
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Failed club promoter with a couple of arrests for selling designer drugs.เจ้าของคลับที่มีหมายจับ เรื่องค้ายา
He's a preening self-promoter.ถอนทุนคืนจากที่มันผลาญไป
You know, my greatest joy as surf promoter?คุณรู้มั้ย สิ่งที่ฉันปลื้มคือการโต้คลื่นแบบโปร
And the man in charge, he's tops in his field. A brilliant promoter.และผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนที่พิเศษที่สุด เขาเป็นผู้จัดรายการที่ยอดเยี่ยม
People are tired of fake violence and fights staged by Vegas promoters.ผุ้คน.. กำลังเบื่อกับเรื่องที่แหกตา.. กับการต่อสู้..
Well, please join us at the one and only fantasy camp created by the legendary music manager and promoter:ถ้าใช่ละก็ มากับเราสิครับ ที่ที่มีเพียงแห่งแรก และแห่งเดียว ที่แคมป์แสนวิเศษนี้ของเราซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้ที่เป็นตำนานแห่งการจัดการและสนับสนุนทางด้านดนตรี
And no matter your skills as a promoter, you can't organize an ostrich race with just one ostrich!และไม่ว่าเจ้าจะเก่งกาจอย่างไร เจ้าก็ไม่สามารถจัดการแข่งขึ้นมาได้ ด้วยนกกระจอกเทศเพียงตัวเดียว
Lou Camare, our promoter.ลู Camare ก่อการของเรา
Fischer, whose demands for more money have infuriated tournament promoters, has won a remarkable eight matches in a row.ฟิสเชอร์ขอค่าตัวเพิ่มทำให้ผู้จัดงานหัวเสีย เขาชนะอย่างน่าทึ่งมาแปดนัดรวด
And he's signing a lot of the best fighters... but Haymon rarely does business with competing promoters and their fighters.เขาเซ็นสัญญากับนักมวยดีๆ แต่แทบไม่ร่วมงานกับโปรโมเตอร์คู่แข่ง (ออสการ์ เดอ ลา โฮยา) (เบอร์นาร์ด ฮอพกินส์) และนักมวยของพวกเขาเลย

promoter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启动子[qǐ dòng zi, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗ˙, 启动子 / 啟動子] promoter

promoter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デザインプロモーター[, dezainpuromo-ta-] (n) design promoter
元締め;元締[もとじめ, motojime] (n) manager; boss; controller; promoter
創業者[そうぎょうしゃ, sougyousha] (n) founder; promoter
勧進元[かんじんもと, kanjinmoto] (n) backer; promoter
呼び屋[よびや, yobiya] (n) promoter
プロモーター[, puromo-ta-] (n) promoter; (P)
主催者[しゅさいしゃ, shusaisha] (n) sponsor; promoter; impresario; organizer; organiser
推進者[すいしんしゃ, suishinsha] (n) promoter; instigator; driving force; pioneer; leader
発起人[ほっきにん, hokkinin] (n) originator; promoter; (P)
興行主[こうぎょうぬし, kougyounushi] (n) showman; impresario; promoter; producer

promoter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้จัดงาน[n.] (phūjatngān) EN: organizer of an event ; promoter ; host FR: organisateur [m]
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary FR:
ผู้เริ่มก่อการ[n. exp.] (phū roēm kø) EN: promoter FR:
ผู้เริ่มก่อตั้ง[n. exp.] (phū roēm kø) EN: promoter FR:
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)
ผู้ส่งเสริม[n. exp.] (phū songsoē) EN: promoter FR:
โปรโมเตอร์[n.] (prōmōtoē) EN: promoter FR: promoteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promoter
Back to top