ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

booster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *booster*, -booster-

booster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
booster (n.) การส่งเสริม See also: เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น Syn. auxiliary, helper
English-Thai: HOPE Dictionary
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
English-Thai: Nontri Dictionary
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Booster Dosesการฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้นในปีต่อไป,การฉีดกระตุ้น,การฉีดวัคซีนกระตุ้น,ขนาดของวัคซีนที่ให้ในระยะเวลาต่างๆ,การฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we use the Discovery as a booster rocket for the launch.เป็นจรวดบูสเตอร์สำหรับการ เปิดตัว
Initiating auxiliary booster sequence.เริ่มลำดับสนับสนุนเสริม
Oh, no! The Invisibility Booster must be faulty.ปุ่มล่องหนไม่ยอมทำงาน
If you can cut the lead in the system terminal, it should create a short which will ignite the fuel line before the booster engines can fireถ้าหากคุณตัดสายไฟหลักในระบบควบคุม มันจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ จากนั้นก็จุดชนวนที่ท่อส่งน้ำมัน ก่อนที่จะถึงตัวเร่งของเครื่องยนต์
Ninety kilometers to booster ignition.90 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Eighty kilometers to booster ignition.80 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Seventy kilometers to booster ignition.70 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Sixty kilometers to booster ignition.60 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Fifty kilometers to booster ignition.50 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Forty kilometers to booster ignition.40 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Thirty kilometers to booster ignition.30 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Twenty kilometers to booster ignition.20 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง

booster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブースタ;ブースター[, bu-suta ; bu-suta-] (n) booster
ブースター局[ブースターきょく, bu-suta-kyoku] (n) booster station
倍力[ばいりょく, bairyoku] (n,adj-f) servo; booster
昇圧機[しょうあつき, shouatsuki] (n) booster (e.g. of current)
補助椅子;補助いす[ほじょいす, hojoisu] (n) auxiliary seat; booster seat; baby seat
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser

booster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูสเตอร์[n.] (būstoē) EN: booster FR: booster [m]
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า booster
Back to top