ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

projector

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *projector*, -projector-

projector ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
projector (n.) เครื่องฉายภาพสไลด์
projector (n.) ผู้วางโครงการ
English-Thai: HOPE Dictionary
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
projectorเครื่องฉาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
projectorเครื่องฉาย, อุปกรณ์ที่ใช้ฉายภาพขยายใหญ่ของวัตถุ 2 มิติ หรือแผ่นภาพโปร่งใสให้ไปปรากฏบนฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวงาน (n.) projector See also: foreman, forewoman Syn. หัวหน้างาน
เครื่องฉาย (n.) projector See also: slide projector Syn. เครื่องฉายภาพ
เครื่องฉายภาพ (n.) projector See also: slide projector Syn. เครื่องฉาย
OHP (abbr.) คำย่อของ overhead projector
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (n.) overhead projector
เครื่องฉายภาพนิ่ง (n.) slide projector
เครื่องฉายสไลด์ (n.) slide projector
เครื่องฉายแผ่นใส (n.) overhead projector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You turned the projector by hand... with a crank.ต้องหมุนเครื่องฉายหนังด้วยมือ... ด้วยข้อเหวี่ยง.
[Film projector whirring]เพื่อไอ้ภาพชีวิตสัตว์ แบบเดิมของนายเนี่ยนะ
Must be some kind of projector or something, right?มันต้องเหมือนกับอะไรบางอย่าง อย่างพวกเครื่องฉายภาพใช่มั้ย?
He has the projector up, but... Huh. He's not here.พ่อเขาเปิดโปรเจคเตอร์ทิ้งไว้ แต่ว่า... ไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ
The projector broke. We need you to come fix it.เครื่องฉายมันพัง เราอยากห้นายมาช่วยซ่อม
Let's keep the party going. (Indistinct conversations) The Jens said the projector was broken.ปล่อยให้ปาร์ตี้มันทำงานของมันไป เห็นพวกเจนส์บอกว่าเครื่องฉายพัง
We manage to retro fit the phantom projector into hyper drive.เราซ่อมแซมเครื่องบนแฟนทอม เข้าสู่ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ
We are gonna steal the phantom zone projector from superman.เราจะขโมยแดนสนธยาโปรเจคเตอร์จากซูเปอร์แมน
Trying to smuggle the phantom zone projector into arkham?จะเอาโปรเจคเตอร์แดนสนธยาเข้าอาร์คัม?
Officers, take this projector to the evidence room.เจ้าหน้าที่ เอาโปรเจคเตอร์ไปไว้ห้องหลักฐาน
Don't wanna jinx us, but I'll be a lot happier when this phantom zone projector is locked up tight.ไม่อยากปากเสียนะ แต่ฉันจะแฮปปี้ถ้าเอาแดนสนธยาโปรเจคเตอร์ ไปเก็บดีๆ
Joker's taken the projector to Wayne manor.- โจ๊กเกอร์เอาโปรเจคเตอร์ไปที่คฤหาสน์เวย์น

projector ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投影机[tóu yǐng jī, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧ, 投影机 / 投影機] projector

projector ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector
スライドプロジェクター[, suraidopurojiekuta-] (n) slide projector
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
ビデオプロジェクター[, bideopurojiekuta-] (n) video projector
投光器[とうこうき, toukouki] (n) floodlight; floodlight projector
投光照明器[とうこうしょうめいき, toukoushoumeiki] (n) floodlight; floodlight projector
映写機[えいしゃき, eishaki] (n) (See プロジェクター) movie projector; film projector
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) {comp} liquid crystal projector
プロジェクター(P);プロジェクタ[, purojiekuta-(P); purojiekuta] (n) projector; (P)
幻灯;幻燈(oK)[げんとう, gentou] (n) slide projector; magic lantern
星座投影機[せいざとうえいき, seizatoueiki] (n) planetarium (projector)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector
投影線[とうえいせん, toueisen] projector

projector ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:
เครื่องฉาย[n.] (khreūangchā) EN: projector ; slide projector FR: projecteur [m] ; appareil de projection [m]
เครื่องฉายหนัง[n. exp.] (khreūangchā) EN: movie projector FR: projecteur de cinéma [m]
เครื่องฉายแผ่นใส[n. exp.] (khreūangchā) EN: overhead projector FR:
เครื่องฉายภาพ[n. exp.] (khreūangchā) EN: projector ; slide projector FR: projecteur [m] ; passe-vue [m]
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[n. exp.] (khreūangchā) EN: overhead projector FR:
เครื่องฉายภาพนิ่ง[n. exp.] (khreūangchā) EN: slide projector FR: passe-vue [m] ; projecteur pour diapositives [m]
เครื่องฉายสไลด์[n. prop.] (khreūangchā) EN: slide projector FR: passe-vue [m] ; projecteur pour diapositives [m]
โปรเจคเตอร์[n.] (prōjektoē) EN: projector FR: projecteur [m]

projector ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diaprojektor {m}slide projector
Projektortisch {m}projector table

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า projector
Back to top