ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pouch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pouch*, -pouch-

pouch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pouch (n.) ถุงเล็กๆ Syn. sack, bag
pouch (n.) ถุงหน้าท้องสัตว์
pouch (n.) โพรงในต้นไม้ที่มีรูปร่างคล้ายถุง
pouch (vt.) ใส่ถุง
pouched (adj.) ซึ่งมีถุงหน้าท้อง
pouchy (adj.) ที่มีถุงหน้าท้อง (สัตว์)
English-Thai: HOPE Dictionary
pouch(เพาชฺ) n. กระเป๋า,ถุง,ถุงใส่ยาเส้น,ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้,อุ้ง,พวง,ห้องพัก,ส่วนเว้าเข้า,โพรง,ที่คล้ายถุง. vt. ใส่ถุง
pouched(เพาชฺทฺ) adj. มีถุง,มีถุงหน้าท้องสำหรับแบกลูกอ่อน
pouchy(เพา'ชี) adj. มีถุง
English-Thai: Nontri Dictionary
pouch(n) ถุง,กระเป๋า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pouchกระเป๋า, ช่อง, ซอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พก (n.) pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
ถุงเงิน (n.) pouch Syn. ถุงใส่เงิน
ถุงใส่เงิน (n.) pouch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made that pouch myself. It's a bit slipshod, isn't it?ข้าทำถุงผ้าเองเลยนะ มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยซักเท่าไหร่
Put the pouch back and come outside.ใส่ในกระเป๋าแล้วออกไปข้างนอก
I can't put the pouch back. If I put the pouch back...ใส่ลงในกระเป๋าผมทำไม่ได้Nถ้าผมใส่ลงในกระเป๋า...
Open the second pouch when you run into extreme difficultiesเปิดใบที่ 2 เมื่อสถานะการณ์คับขับ
The first pouch should be open when we come to a fork in the roadเปิดคำสั่งใบแรกเมื่อถึงทางแยก
We took a vow. No one touches the mayday pouch until it's time to bail.เราตกลงกันว่าจะไม่แตะกล่องฉุกเฉิน จนกว่าจะถึงเวลาคับขัน
I got the pouch out, I'm halfway there, and I suddenly realize,ฉันเอาของในกล่องนั่นไป แต่ดันฉุกคิดขึ้นมา
The pouch I had never bought her,กระเป๋าใบที่ครูไม่เคยซื้อให้
'B' talked about how Manami came by the pool to feed the dog and how he saw her clamouring for the pouch and it not being bought for her.บีเล่าเรื่องที่มานามิเดินผ่านสระว่ายน้ำเพื่อมาให้อาหารหมา ...และเขาเห็นลูกครูร้องอยากได้กระเป๋า ...และครูไม่ได้ซื้อมันให้ลูก
If it came out that the pouch had killed her...ถ้าเรื่องที่เธอตายเพราะกระเป๋าเปิดเผยออกมา
It wasn't simply the pouch that killed her.มันไม่ใช่กระเป๋าหรอกที่ฆ่าเธอ
It wasn't simply the pouch that killed her.It wasn't simply the pouch that killed her.

pouch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮袋] leather bag; leather pouch (for liquid)
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 裢 / 褳] pouch hung from belt
声囊[shēng náng, ㄕㄥ ㄋㄤˊ, 声囊 / 聲囊] vocal sac; vocal pouch (for vocal amplification in male frogs)
蜜囊[mì náng, ㄇㄧˋ ㄋㄤˊ, 蜜囊] honey pouch
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 嗛] pouch; hold; content
小袋[xiǎo dài, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ, 小袋] pouch

pouch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut
仕覆[しふく, shifuku] (n) silk pouch with drawstring for holding a tea caddy (tea ceremony)
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden
緒締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag)
育児嚢[いくじのう, ikujinou] (n) pouch (of a marsupial); marsupium
頬袋;頬嚢[ほおぶくろ, hoobukuro] (n) cheek pouch
ウエストバッグ;ウェストポーチ[, uesutobaggu ; uesutopo-chi] (n) waist pouch; waist bag
ポーチ(P);パウチ[, po-chi (P); pauchi] (n) (1) porch; (2) pouch; (P)
巾着袋;きんちゃく袋[きんちゃくぶくろ, kinchakubukuro] (n) (See 巾着・1) pouch; purse
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke
煙草入れ;タバコ入れ;煙草入[たばこいれ(煙草入れ;煙草入);タバコいれ(タバコ入れ), tabakoire ( tabako ire ; tabako nyuu ); tabako ire ( tabako ire )] (n) tobacco container (esp. a tobacco pouch)
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P)
袋入り[ふくろいり, fukuroiri] (n) sacked; pouched

pouch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel ; baggage ; luggage FR: sac [m] ; sacoche [f] ; bourse [f] ; bagage [m] ; valise [f] ; housse [f]
กระเพาะ[n.] (kraphǿ) EN: pouch ; bladder ; sack FR: poche [f]
ถุง[n.] (thung) EN: bag ; sack ; pouch FR: sac [m] ; sachet [m] ; bourse [f] ; poche [f]
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkas) EN: document pouch ; dispatch case FR: porte-documents [m]
ถุงเมล์ของสถานทูต[n. exp.] (thung mē kh) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.) FR: valise diplomatique [f]
ถุงหน้าท้อง[n.] (thung nā th) EN: pouch FR: poche (marsupiale) [f]
ถุงเงิน[n. exp.] (thung ngoen) EN: moneybag ; pouch FR:
ถุงไปรษณีย์ของสถานทูต[n. exp.] (thung prais) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.) FR: valise diplomatique [f]
ถุงใส่เงิน[n. exp.] (thung sai n) EN: pouch FR: bourse [f]
ถุงทางทูต[n. exp.] (thung thāng) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.) FR: valise diplomatique [f]
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Plain-pouched Hornbill ; Blyth's Hornbill FR: Calao à gorge claire [m] ; Calao malais [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pouch
Back to top