ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portrayal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portrayal*, -portrayal-

portrayal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portrayal (n.) การวาดภาพคน See also: การถ่ายภาพคน, ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน Syn. portrayal, painting, sketch, drawing, photograph
English-Thai: HOPE Dictionary
portrayal(พอร์เทร'เอิล,โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน,การถ่ายภาพคน,ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน,การพรรณนาเป็นคำ,การแสดง (เป็นตัว,..)
English-Thai: Nontri Dictionary
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย
Not a guy we just received the project this must be your portrayal of little red it's a completely new view and I'm astound please continue to work with us and thank youไม่ได้เป็นหนุ่ม เราเพิ่งจะได้รับโครงการค่ะ ฉันได้รับภาพวาดหนูน้อยหมวกแดงที่คุณวาดแล้ว
Saw her portrayal of their drinking.เห็นภาพวาดการดื่มเหล้าของพวกเขา
"Boone has hosted an outdoor amphitheater portrayal of the life and times of its namesake, Dan'l Boone."Boone ได้เป็นที่จัดแสดงชีวประวัติ ของคนที่ชื่อเหมือนเมืองนี้ Daniel Boone
Do you think The Aristocats is an accurate portrayal of the feline relationship?เธอคิดว่าภาพ "อริสโตแคท" บอกอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์แบบเหมียวๆหรือเปล่า?
I was nervous you wouldn't show up, considering your portrayal in the book.ฉันกลัวว่าคุณจะไม่ยอมมา เพราะคิดหนักกับภาพพจน์ในหนังสือ
If you can't tell the difference between what I did to Blair and what I did to you, then maybe your portrayal in the book is more accurate than you thought.ถ้าคุณบอกความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่ผมทำกับแบลร์ กับสิ่งที่ผมทำกับคุณได้ บางทีตัวละครของคุณที่ผมเขียนไว้ในหนังสือ อาจแม่นกว่าที่คุณคิด
Uh, yeah, "a searing portrayal of Manhattan's elite with just the right portion of pathos."นี่ไง "ภาพฉาวของชาวแมนฮัตตัน" "มาพร้อมกับเรื่องจริงอันน่าสมเพช"
So... disgruntled audience member trying to rid the world of nerds, or sewer Alligator annoyed by bad portrayal?ลูกวัวตัวอ้วน สัญลักษณ์ของการกินเลี้ยง คนดูอารมณ์เสียอาละวาดฆ่าเด็กเนิร์ด

portrayal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人物描写[rén wù miáo xiě, ㄖㄣˊ ˋ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 人物描写 / 人物描寫] portrayal
写照[xiě zhào, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄠˋ, 写照 / 寫照] portrayal

portrayal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P)
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portrayal
Back to top