ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peeler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peeler*, -peeler-

peeler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peeler (n.) ที่ปอกเปลือก, เปลือกที่ลอกออก Syn. skinner, furrier, flayer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd rather take a potato peeler to my groin.ฉันยอมเอาที่ปอกมันแทงขาดีกว่า
A half-mad father and his MC posse rolls into Belfast, he kicks up a shit storm, and alerts every peeler on either side of the wall.มันเดินหน้ามาได้ครึ่งทางแล้วหลวงพ่อ และกองกำลังทหารสโมสรของเขาขายมาสู่เบลฟาสต์ เขาเปิดฉากต่อสู้รุนแรงเข้ามาก่อน และทำให้ทุกคนต้องต่อต้าน
I feel like someone's taking a potato peeler to my skin.ฉันรู้สึกยังกับมีใครเอาที่ปอกมันฝรั่งมาเฉือนผิวฉันเลย
It's a "Chef's Pal". It's a dicer, grater, peeler, all in one.นี่คือ "ครบครัว" ใช้หั่นขูด ปอก สารพัด
Welcome to the Speeler.ยินดีต้อนรับสู่ เดอะสปิลเลอร์
I'll come down to Speeler.ไปเจอกันที่สปิลเลอร์
Speeler's a bit quiet today, Fred.วันนี้สปิลเลอร์เงียบจัง เฟร็ด
Walking back from the depot... there were peelers everywhere.เดินกลับมาจากสถานีรถไฟ... มีผู้คนออกมาพูดคุยกันทุกที่
Shrimp peeler!เจ้าคนลอกเปลือกกุ้ง!
Beware of his bone grinders, brain blinders, flesh peelers, chromosomal inverters, catatonic sludge, black hole trapdoors, and, of course, radiation.ระวังเครื่องบดกระดูกของเขากีด สมองปอกเปลือกเนื้อ อินเวอร์เตอร์โครโมโซม กากตะกอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ลับหลุมดำและแน่นอนรังสี

peeler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥皮器[bō pí qì, ㄅㄛ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, 剥皮器 / 剝皮器] peeler (e.g. for vegetables)

peeler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer)
皮むき機[かわむきき, kawamukiki] (n) peeler (kitchen utensil); barker

peeler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartoffelschäler {m}potato peeler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peeler
Back to top