ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paycheck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paycheck*, -paycheck-

paycheck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paycheck (n.) เช็คเงินค่าจ้าง See also: ค่าจ้าง Syn. income, wage, earnings
English-Thai: HOPE Dictionary
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง,ค่าจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pick up my paycheck and get out.ผมถูกไล่ออก รีบไปรับค่าจ้าง แล้วออกจากที่นี่ให้ไว.
Richards when you take Felix to get his last paycheck get your own as well.ริชาร์ด... ...เมื่อคุณพาเฟลิกซ์ไปรับเช็คงวดสุดท้าย... ...คุณก็รับของคุณเองด้วยนะ
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ
And no paycheck since you broke a cupและจะไม่มีการจ่ายเช็คให้ตั้งแต่ที่ เธอทำถ้วยแตก
If you can't handle it, don't cash your paycheck this week.ถ้าจัดการไม่ได้ก็ไม่ต้องรับค่าแรงอาทิตย์นี้
Feel free to earn your paycheck today. Watch the store,I'll be right back.รู้สึกสบายจังที่ได้ล้างแค้น ฉันหาของก่อน เฝ้าร้านด้วยละ
Oh, so it's okay to take a life As long as you get a paycheck for it?งั้น ฆ่าคนตายก็ไม่ใช่ความผิด ถ้าได้รับเงินเดือนงั้นสิ
But I showed him - - I spent every penny of my final paycheck on junk.แต่ผมให้เขาดูว่า ผมใช้เงินที่หาได้ หมดไปกับยา
You know, there are people in this country spending half their paycheck just to get clean water.คุณคงรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เงินกว่าครึ่งที่มี เพื่อจะได้ใช้น้ำสะอาด
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม?
You know those two extras zeroes at the end of my paycheck you like so much?คุณรู้มั้ย คนไร้ค่า 2 คนนั่น รอจ่ายเงินให้ผมอยู่ คุณชอบไม่ใช่เหรอ?
I had to pick up an extra shift at work, Will. We're living paycheck to paycheck.ฉันขอเพิ่มกะที่ทำงาน วิลล์ เราอยู่กันแบบเดือนชนเดือน

paycheck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
給料支払小切手[きゅうりょうしはらいこぎって, kyuuryoushiharaikogitte] (n) paycheck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paycheck
Back to top