ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partridge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partridge*, -partridge-

partridge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partridge (n.) นกขนาดกลางจำพวก Alectoris Perdix See also: นกกระทา Syn. grouse, quail
English-Thai: HOPE Dictionary
partridge(พาร์'ทริดจ) n. นกกระทา
English-Thai: Nontri Dictionary
partridge(n) นกกระทา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทา (n.) partridge See also: Chinese francolin Syn. นกกระทา
นกกระทา (n.) partridge See also: Chinese francolin
ตะพาย (n.) straight-lines from the nose of a partridge Syn. ลายทางข้างจมูกนกกระทา
ลายทางข้างจมูกนกกระทา (n.) straight-lines from the nose of a partridge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, just have him call McCortland Partridge and we'll work something out, okay?ดังนั้นเพียงแค่มีเขาเรียกว่า McCortland และเราจะทำงานบางสิ่งบางอย่างออกได้ไหม
♪ Can't you see a partridge in a pear tree? ♪#เธอเห็นนกกระทาที่เกาะอยู่บนต้นแพรไม๊#
I think we've got a spare partridge on the fire.ข้าว่าเรายังพอเหลือนกกระทาย่าง
Oh, my God. Brett Partridge is there.โอ แปลกดี เบรท พาร์ทริดจ์อยู่ที่นั่น
Brett Partridge is there.เบร็ท พาร์ทริดจ์อยู่ที่นั่น
Before Partridge died, he looked at me and he said, "tiger, tiger," as in the poem, which is what Red John said to you, right?ก่อนพาร์ทริดจ์ตาย เขามองฉัน แล้วพูดว่า "เสือ เสือ" เหมือนบทกลอน ที่เรดจอห์นเคยพูดกับคุณ ใช่มั้ย?
Well, when the call came in about the house, there was no mention of Partridge or Red John.ก็ตอนที่มีโทรศัพท์เข้าไปเกี่ยวกับบ้านนั้น ไม่ได้พูดถึงพาร์ทริดจ์หรือเรด จอห์นเลย
Fed a prized partridge to my hungry kids.{\cHFFFFFF}แอบเอานกกระทาที่เป็นรางวัลให้ลูกๆข้ากิน
Partridge is dead. Mm-hmm. Red John killed him and did nothing to me.พาร์ทริดจ์ตายแล้ว เรดจอห์นฆ่าเขา แต่ไม่ทำอะไรฉัน ทำไม?
You're sure this wasn't Red John, are you, Mr. Partridge?คุณแน่ใจรึเปล่าว่านี่ไม่ใช่ เรด จอร์น? แน่ใจรึ คุณแพทริก?
What's your take on Partridge?คุณได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพาร์ทริดจ์
Partridge? Partridge? !พาร์ทริดจ์ พาร์ทริดจ์

partridge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斑翅山鹑[bān chì shān chún, ㄅㄢ ㄔˋ ㄕㄢ ㄔㄨㄣˊ, 斑翅山鹑 / 斑翅山鶉] partridge
[gū, ㄍㄨ, 鸪 / 鴣] partridge; Francolinus chinensis
[zhè, ㄓㄜˋ, 鹧 / 鷓] partridge; Francolinus chinensis
鹧鸪[zhè gū, ㄓㄜˋ ㄍㄨ, 鹧鸪 / 鷓鴣] partridge

partridge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
小綬鶏[こじゅけい;コジュケイ, kojukei ; kojukei] (n) (uk) Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracicus)
山鶉[やまうずら;ヤマウズラ, yamauzura ; yamauzura] (n) (uk) partridge (of genus Perdix)
岩鷓鴣[いわしゃこ;イワシャコ, iwashako ; iwashako] (n) (uk) chukar partridge (Alectoris chukar)
赤足岩鷓鴣[あかあしいわしゃこ;アカアシイワシャコ, akaashiiwashako ; akaashiiwashako] (n) (uk) red-legged partridge (Alectoris rufa)
鷓鴣[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) francolin (partridge-like bird of genus Francolinus); (2) (arch) (See 山鶉) partridge (of genus Perdix)
苔桃[こけもも;コケモモ, kokemomo ; kokemomo] (n) (uk) cowberry (Vaccinium vitis-idaea); mountain cranberry; foxberry; partridgeberry

partridge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood Partridge ; Crested Partridge ; Roul-roul ; Red-crowned Wood Partridge ; Green Wood Partridge FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ไก่นวล[n. exp.] (kai nūan) EN: Long-billed Partridge FR: Perdrix à long bec [m] ; Rouloul à long bec [m]
กระทา[n.] (krathā) EN: partridge ; francolin ; Chinese francolin FR: perdrix [f] ; francolin [m] ; perdrix [f]
นกกระทา[n. exp.] (nok krathā) EN: partridge FR: perdrix [f]
นกกระทาดงจันทบูรณ์, นกกระทาดงจันทบูร ?[n. exp.] (nok krathā ) EN: Chestnut-headed Partridge FR: Torquéole du Cambodge ; Perdrix du Cambodge
นกกระทาดงแข้งเขียว[n. exp.] (nok krathā ) EN: Scaly-breasted Partridge ; Green-legged Partridge ; Green-legged Hill-partridge FR: Torquéole des bois ; Perdrix à ventre cannelle [f]
นกกระทาดงคอสีแสด[n. exp.] (nok krathā ) EN: Rufous-throated Partridge FR: Torquéole à gorge rousse ; Perdrix à gorge rouge
นกกระทาดงอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok krathā ) EN: Bar-backed Partridge FR: Torquéole à poitrine brune ; Perdrix à poitrine brune
นกกระทาดงอกเทา[n. exp.] (nok krathā ) EN: Grey-breasted Partridge FR: Torquéole de Sumatra ; Perdrix à poitrine grise [f]
นกกระทาดงปักษ์ใต้[n. exp.] (nok krathā ) EN: Chestnut-necklaced Partridge ; Arborophila charltonii FR: Torquéole à poitrine châtaine ; Perdrix de Charlton [f] ; Arborophila charltonii
นกกระทาป่าไผ่[n. exp.] (nok krathā ) EN: Mountain Bamboo Partridge ; Bambusicola fytchii FR: Bambusicole de Fytch ; Bambusicole des Indes ; Perdrix des bambous [f] ; Bambusicola fytchii
นกกระทาสองเดือย[n. exp.] (nok krathā ) EN: Ferruginous Partridge ; Ferruginous Wood-partridge FR: Rouloul ocellé [m] ; Perdrix oculée [f]
ติตติระ[n.] (tittira) EN: partridge FR:

partridge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelbfuß-Buschwachtel {f} [ornith.]Annamese Hill Partridge
Arabisches Wüstenhuhn {n} [ornith.]Sand Partridge
Gelbbrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Bamboo Partridge
Borneobuschwachtel {f} [ornith.]Red-breasted Tree Partridge
Chinabuschwachtel {f} [ornith.]Rickett's Hill Partridge
Graubrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Chinese Bamboo Partridge
Rebhuhn {n} [ornith.]Grey Partridge (Perdix perdix)
Hainanbuschwachtel {f} [ornith.]Hainan Hill Partridge
Javabuschwachtel {f} [ornith.]Chestnut-bellied Tree Partridge
Tropfenfrankolin {m} [ornith.]Painted Partridge
Sumpffrankolin {m} [ornith.]Swamp Partridge
Tibetrebhuhn {n} [ornith.]Tibetan Partridge
Braunbrust-Buschwachtel {f} [ornith.]Brown-breasted Hill Partridge
Buchstabentaube {f} [ornith.]Partridge Bronzewing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partridge
Back to top