ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pariah

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pariah*, -pariah-

pariah ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pariah (n.) คนนอกคอก See also: คนที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ Syn. leper, outcast
English-Thai: HOPE Dictionary
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
English-Thai: Nontri Dictionary
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pariah even among demons."คนที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าปีศาจ"
A pariah so disfigured, he doesn't dare show his face.เป็นพวกวิตถาร พวกชั้นต่ำหน้าตาอุบาทว์ มันไม่กล้าแม้แต่จะ\ให้เราเห็นหน้า
I am a pariah in this town.ฉันกลายเป็น คนน่ารังเกียจของเมืองนี้
No, it wasn't that. I was a bit of a little pariah at school.ไม่ใช่แบบนั้น ผมออกจะเป็น เด็กนอกคอกที่โรงเรียน
A pariah at scientific conferences.อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงเวเกเนอ ที่จะต่อสู้กับความคิดของเขา
You could've stayed in Pariah or gone back, but you're here.คุณจะอยู่ที่Pariah หรือไม่ก็กลับไปซะ แต่คุณก็มาที่นี่
Pariah was the best thing that could have happened to me.ฟาไรอาห์คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลย
You're a... what's-it- called? ...a pariah.ตอนนี้นาย เป็นคนนอกคอก
We used to treat him like a pariah!พวกเราปฏิบัติต่อเขาอย่างกับคนชั้นต่ำเลย!
I'm a social pariah.หนูเป็นคนสังคมชั้นต่ำ
Bit of a pariah, thanks to you.ไม่ค่อยดี เพราะคุณนั่นแหละ
And be a social pariah?และกลายเป็นพวกสังคมรังเกียจเหรอ

pariah ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリア犬[パリアいぬ, paria inu] (n) pariah dog
除け者;のけ者[のけもの, nokemono] (n) outcast; odd man out; pariah

pariah ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมาหัวเน่า[n.] (māhūanao) EN: pariah FR: bête noire [f] ; paria [m]
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng th) EN: stray dog ; homeless wretch ; pariah dog FR: chien errant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pariah
Back to top