ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neighborly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neighborly*, -neighborly-

neighborly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neighborly (adj.) ซึ่งเป็นมิตร Syn. friendly, sociable Ops. antisocial, unfriendly
English-Thai: HOPE Dictionary
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's very neighborly of you.-มันสว่างมากเลย กับเพื่อนบ้านของคุณ
Well, that's not your normal neighborly gossip.ดูแล้ว, นั่นไม่ใช่ข่าวซุบซิบธรรมดาของเพื่อนบ้านเลย
Well, that's, um, very neighborly of you.ก็ นั่น เอ่อ มีน้ำใจมากเลยค่ะ
Well, that, um, hardly seems neighborly.โอ้ งั้นเหรอ อืม มันดูไม่ค่อยจะอารีกับเพื่อนบ้านเลยนะ
He's just down the lane. I thought I'd be neighborly.เขาแค่อยู่ถัดไป ก็เลยอยากทำตัวเป็นมิตรสักหน่อย
Oh. I'm just being neighborly.โอ้ ฉันก็อค่เป็นมิตรที่ดี
Just being neighborly, and I'm thinking, if you ever need a plumber, this is the guy.เป็นเพียงเพื่อนบ้านและฉันคิดว่า หากคุณต้องการช่างประปา นี้เป็นคนที่แต่งตัวประหลาด เขาเป็นคนที่ดี ช่างประปาที่ยอดเยี่ยม
You might run into a few unneighborly types.คุณอาจจะเจอพวกคนเลวๆก็ได้นะ
Doing my part to be neighborly.กำลังทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
Just being neighborly.แค่ทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเอง

neighborly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 睦邻 / 睦鄰] neighborly relations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neighborly
Back to top