ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

potpourri

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *potpourri*, -potpourri-

potpourri ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
potpourri (n.) ของผสมระหว่างกลีบดอกไม้กับเครื่องเทศเพื่อให้มีกลิ่นหอม Syn. hodgepodge, mixture, sachet Ops. uniformity
English-Thai: HOPE Dictionary
potpourri(โพพรี',โพ'พูรี,พอทพัว'รี) n. ของผสมระหว่างกลีบดอกกุหลาบหรือดอกอื่น ๆ กับเครื่องเทศในหม้อเพื่อให้มีกลิ่นหอม,ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส,ของผสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if we find the potpourri and there's something big and stinky in the pot, then you and I renegotiate, OK?แต่ถ้าเราเจอดอกไม้แห้งและ มีหม้อเหม็นๆอยู่ด้วย ค่อยมาต่อรองกันใหม่ โอเค๊ ฟังดูดีมั้ย
Well, I've found a lot worse hiding in the potpourri over the years,จริงๆแล้ว ผมเคยเจอแย่กว่านี้เยอะ ซ่อนอยู่ในกองดอกไม้แห้งเป็นปีๆ
But we don't know if he's having an affair, I mean, he could just be involved with, I don't know, people who get together to invest things, and, and the place that they invest things is, filled with potpourri,แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเค้ามีชู้รึเปล่า เค้าอาจจะแค่ไปเกี่ยวข้องกับ... ไม่รู้สิ
Yeah, it's possible, lt's possible, lt's possible we could find your husband neck-deep in potpourri, investing things,ช่ายย ก็เป็นไปได้ เป็นไปได้ว่าเราจะเจอว่าสามีคุณ เอาคอลงไปจุ่มในดอกไม้แห้ง เพื่อทำงาน
We look for the potpourri,แล้วก็มองหาดอกไม้แห้ง
Telling me the baggie in your underwear drawer is potpourri?บอกพ่อว่าถุงในลิ้นชักชุดชั้นใน เป็นดอกไม้แห้งดับกลิ่นอับ

potpourri ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุหงา[n.] (bu-ngā) EN: potpourri sachet ; potpourri FR: pot-pourri [m]
บุหงารำไป[n.] (bu-ngārampa) EN: potpourri sachet ; potpourri FR: pot-pourri [m]

potpourri ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potpourri {n} | Potpourries

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า potpourri
Back to top