ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jt*, -jt-

jt ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
jtabbr. joint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know what happened. He jt dropped.ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาล้มลงไป
♪ And jt like them old stars ♪#เหมือนกับหมู่ดวงดาวเหล่านั้น#
Mr. Forbes, open up. JT Forbes?มิสเตอร์ ฟอร์บส์ เปิดประตูขึ้น เจที ฟอร์บส์
Yeah, and JT might come at me with a bat again.ใช่ และเจทีอาจจะเหวี่ยง ไม้เบสบอลมาใส่ฉันอีกครั้งก็ได้
I would be putting you, me and JT at risk.ผมจะทำให้คุณ, ผม แล้วก็เจที ตกอยู่ในอันตราย
I can't call you, but JT has your phone number.ฉันโทรหาคุณไม่ได้ แต่เจทีมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณ
Although, uh, JT is developing an ulcer.ถึงแม้ว่าเจที จะเริ่มมีอาการโรคกระเพาะ
The reality of what I am and what I have done... and the idea that you and JT are paying the price for it, that you are collateral damage because of me... that is why I gave myself in.ความเป็นจริงที่ ผมเป็นอะไรและทำอะไรไป... และที่คุณกับ เจที ต้องมาเจอเรื่องเหล่านี้
You know, that's what JT said nine years ago.คุณรู้มั้ย นั่นเป็นคำพูดของ เจที เมื่อเก้าปีที่แล้ว
You know, JT and I haven't celebrated a birthday in ten years.รู้มั้ย เจที กับผมไม่ได้ฉลองวันเกิด มาสิบปีแล้ว
Well, uh, you said in your profile you like to dance, but, you see, JT doesn't.เอ่อ.. คุณบอกไว้ในประวัติว่าคุณชอบเต้นรำ แต่คุณก็รู้ว่าเจทีเต้นไม่เป็น
No, JT would've caught it. JT... wouldn't know;ไม่ เจทีได้ตรวจสอบมันแล้ว

jt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
オージェーティー[, o-jie-tei-] (n) (See オンザジョブトレーニング) on-the-job training; OJT

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jt
Back to top