ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*jt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jt, -jt-

*jt* ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
adjt.abbr. adjutant
jtabbr. joint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Abe just means that right now the JTAG cards are it.เอ๊บหมายถึงว่า ตอนนี้การ์ด JTAG ของพวกเราขายได้
I brought in a viable subjt for questioning.ผมแค่พาผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแค่นั้น
I'm--i'm jt- - I'm doing a little research.ฉันแค่ค้นคว้านิดหน่อย
Was that JT's boy that called the shop?ลูกชายของ JT โทรไปที่ร้านใช่ไหม
I don't know what happened. He jt dropped.ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาล้มลงไป
And now the JTF is on his hit list.และตอนนี้พวก JTF อยู่ในรายชื่อล่าของเขา
Sean McAlister at interpol was the second. He's the one that brought the JTF in to work the Doyle case.เป็นรายที่สอง เขาคือคนที่
Did JTF make the arrests?กลุ่ม JTF เป็นคนจับกุมหรือไม่
So, assuming Clyde isn't the mole, we looked through the JTF's personal records again, and Jeremy made some fancy plans before his death.ดังนั้น ถ้าสมมติว่าไคลด์ ไม่ได้เป็นหนอนบ่อนไส้ เราดูประวัติของกลุ่ม JTF แต่ละคนอีกครั้ง พบว่าเจอเรอมี่ ได้วางแผนสวยหรูไว้ก่อนตาย
♪ And jt like them old stars ♪#เหมือนกับหมู่ดวงดาวเหล่านั้น#
Mr. Forbes, open up. JT Forbes?มิสเตอร์ ฟอร์บส์ เปิดประตูขึ้น เจที ฟอร์บส์
No, JT, I didn't hurt her.เปล่า เจที ฉันไม่ได้ทำร้ายเธอ

*jt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
オージェーティー[, o-jie-tei-] (n) (See オンザジョブトレーニング) on-the-job training; OJT

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *jt*
Back to top