ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jeans

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jeans*, -jeans-

jeans ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jeans (n.) กางเกงยีน Syn. jean, blue jeans, denim
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางเกงยีน (n.) jeans
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you ever wear blue jeans or jump suits... like Wayne Cochran and the C.C. Riders?คุณเคยสวมใส่กางเกงยีนสีฟ้าหรือชุดสูทกระโดด เหมือน แวยนโคคแรน และ เตอะซีซีไรเดอส
Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, because it's okay to be a boy,ผู้หญิงใส่กางเกงยีนส์ได้ ตัดผมสั้นได้ ใส่เชิ้ต และรองเท้าบู๊ต เพราะมันโอเค ถ้าจะดูเหมือนผู้ชาย
Jack has not changed his clothes since you died, except for his jeans when he wet the bed.แจ็คยังใส่ชุดเดิมตั้งแต่แม่ตาย ยกเว้นกางเกง ที่บางครั้งเขาทำเปียกบนเตียง
Well, that´II teach me to wear white jeans after Labor Day.ว่าแล้วว่าห้ามใส่ยีนขาวหลังวันแรงงาน
I don´t think you´re supposed to wear white jeans after 1983.เขาเลิกใส่กันมาตั้งแต่ปี 1983 แล้ว
All I have to do is slide on my designer jeans and just kind of wiggle in front of you.ผมก็แค่โฉบเข้าไปหาคุณ และก็เต้นดุ๊กดิ๊กให้คุณขำ
Oh, and we only wear jeans or track pants on Fridays.โอ้วว แล้วก็สวมกางเกงได้เฉพาะวันศุกร์
OK, like, if I was wearing jeans today,โอเค๊? สมมุติว่าถ้าชั้นใส่กางเกงวันนี้
Parties are nothing but gatherings which you can wear jeans to. You don't need to stinge on food specially for this party.เราควรจะประหยัดอาหารให้มากที่สุด
Why are you wearing jeans under your robe?ทำไมพี่ใส่กางเกงยีนส์ อยู่ข้างในเสื้อคลุมล่ะ
Unless I wore my jeans low enough. I'm really confused.นอกจากหนูจะใส่กางเกงเอวต่ำ หนูสับสนจังค่ะ
Those jeans you love? They're yours!ยีนส์ที่เธอชอบ ยกให้ด้วย

jeans ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, 牛仔裤 / 牛仔褲] jeans; close-fitting pants

jeans ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーパン[, ji-pan] (n) (abbr) jeans (wasei
ジーンズパンツ[, ji-nzupantsu] (n) jeans pants
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei
ブルージーンズ[, buru-ji-nzu] (n) blue jeans
半ケツ[はんケツ, han ketsu] (n) jeans worn low, exposing part of buttocks
ジーンズ(P);ジンス[, ji-nzu (P); jinsu] (n) jeans; (P)
ストーンウォッシュ(P);ストーンウオッシュ[, suto-n'uosshu (P); suto-n'uosshu] (n) stone wash; stonewashed (jeans, etc.); (P)
リーバイス[, ri-baisu] (n) Levis (jeans)

jeans ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางเกงขาม้า[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: flare pants ; flare jeans FR: pantalons patte d'éléphant [mpl] ; pantalons patte d'eph [mpl]
กางเกงยีน[n.] (kāngkēng yī) EN: jeans ; denim FR: jeans [mpl]
กระโปรงยีนส์[n. exp.] (kraprōng yī) EN: denim skirt ; jean skirt ; jeans skirt FR:
ยีน [= ยีนส์][n.] (yīn) EN: jeans ; jean FR: jean [m] = jeans [mpl] (anglic.)

jeans ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluejeans {pl}blue jeans
Jeansstoff {m}denim; jeans
Jeans {pl}; Jeanshose
Jeansanzug {m}jeans suit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jeans
Back to top