ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

husband

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *husband*, -husband-

husband ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
husband (vt.) ควบคุม
husband (n.) สามี See also: พ่อบ้าน, ควบคุม
husband (n.) สามี See also: ผัว
husband (vt.) อดออม See also: ประหยัด
husband and wife (n.) คู่แต่งงาน See also: คู่ผสมพันธุ์
husband or wife (n.) คู่สามีภรรยา See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต
husbandman (n.) เกษตรกร See also: ชาวไร่ชาวนา
husbandry (n.) การเพาะปลูก See also: การทำไร่ไถนา
English-Thai: HOPE Dictionary
husband(ฮัช'เบินดฺ) n. สามี vt. ควบคุม,ใช้อย่างประหยัด,เป็นสามี,แต่งงาน,หาสามีให้,ไถ (นาเพาะปลูก.), See also: husbander n., Syn. spouse
husbandman(ฮัช'เบินดฺเมิน) n. ชาวนา -pl. husbandmen
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage
English-Thai: Nontri Dictionary
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
husbandman(n) กสิกร,ชาวไร่ชาวนา
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
husband-wife privilegeเอกสิทธิ์ที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนธรรพวิวาห์ (v.) become husband and wife without marriage
บุพเพสันนิวาส (n.) state of being husband and wife in the past life See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven
อยู่กิน (v.) live together as husband and wife See also: cohabit as husband and wife
ผัว (n.) husband Syn. สามี, สวามี, ภัสดา Ops. ภรรยา, เมีย
ฝาละมี (n.) husband Syn. สวามี, ภัสดา, สามี, ผัว Ops. ภรรยา, เมีย
พ่อบ้าน (n.) husband See also: the head of the family Syn. สามี, สวามี, ผัว Ops. แม่บ้าน
ภรรดร (n.) husband Syn. ภรรดา, สามี, ผัว, ภรัสดาษ
ภรรดา (n.) husband Syn. ภัสดา, ภรัสดาษ, ผัว, สามี
ภรัสดาษ (n.) husband Syn. ภัสดา, ผัว, สามี
ภรัสดาษ (n.) husband Syn. ภรรดา, สามี, ผัว
ภรัสดาษ (n.) husband Syn. ภารดา, สามี, ผัว, ภรรดา
ภัสดา (n.) husband Syn. ภารดา, สามี, ผัว, ภรัสดาษ, ภรรดา
ภารดา (n.) husband Syn. สามี, ผัว, ภรัสดาษ, ภรรดา
สวามี (n.) husband Syn. ภัสดา, สามี, ผัว Ops. ภรรยา, เมีย
สวามี (n.) husband See also: the head of the family Syn. สามี, ผัว Ops. แม่บ้าน
สวามี (n.) husband Syn. สามี, ภัสดา Ops. ภรรยา, เมีย
สามี (n.) husband Syn. ผัว Ops. ภรรยา, ภริยา
สามีภรรยา (n.) husband and wife Syn. ผัวเมีย
น้องผัว (n.) husband´s younger sister See also: husband´s younger brother
กินผัว (v.) bring death to the husband See also: run through one´s husbands
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She took her husband backเธอคืนดีกับสามี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
...while her husband is away fighting?การต่อสู้เพื่อพระมหากษัตริย์? และเช็ดมัน
My husband tells me you're in sharks.สามีฉันบอกว่าคุณเป็นเซียนฉลาม
My husband fucking never disappears on me.สามี ของฉันไม่เคย ร่วมเพศ หายไป กับฉัน
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย
My husband is a physician at the university hospital.สามีของฉันเป็นแพทย์ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
Mrs. White, you've been paying our friend the blackmailer ever since your husband died under, shall we say, mysterious circumstances.คุณนายไวท์ คุณจ่ายค่าแบล็กเมล์ นับตั้งแต่สามีของคุณเสียชีวิต หรือพูดได้ว่าจากเหตุการณ์ลึกลับ
Your first husband also disappeared.ส่วนสามีคนแรกของคุณหายตัวไป
My husband had an affair with her, but I didn't care, I wasn't jealous.สามีของฉันมีความสัมพันธ์กับเธอ แต่ฉันไม่สนใจและก็ไม่ได้อิจฉา
Mrs. White's husband was a nuclear physicist, and...สามีของคุณนายไวท์ เป็นนักฟิสิกส์นิวเคลียร์และ...
Your were jealous that your husband was shtupping Yvette.คุณอิจฉาที่สามีไปมีชู้กับอีเว็ตต์

husband ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
[lì, ㄌㄧˋ, 俪 / 儷] husband and wife
两口子[liǎng kǒu zi, ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄗ˙, 两口子 / 兩口子] husband and wife
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 夫妇 / 夫婦] a (married) couple; husband and wife
姨丈[yí zhàng, ㄧˊ ㄓㄤˋ, 姨丈] mother's sister's husband; husband of mother's sister
姨夫[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, 姨夫] mother's sister's husband; husband of mother's sister
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
畜牧业[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 畜牧业 / 畜牧業] animal husbandry
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 叔子] brother-in-law; husband's younger brother
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 侄女婿 / 姪女婿] brother's daughter's husband; niece's husband
女婿[nǚ xu, ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 女婿] daughter's husband/son-in-law
外甥女婿[wài sheng nǚ xu, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 外甥女婿] sister's daughter's husband
孙女婿[sūn nǚ xu, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 孙女婿 / 孫女婿] son's daughter's husband; granddaughter's husband
公公[gōng gong, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥ˙, 公公] husband's father; father-in-law
公爹[gōng diē, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄝ, 公爹] husband's father
[shū, ㄕㄨ, 叔] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, 叔公] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother
前夫[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ, 前夫] former husband
丈夫[zhàng fu, ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, 丈夫] husband
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 人家] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be
[kàng, ㄎㄤˋ, 伉] husband; wife
公婆[gōng pó, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˊ, 公婆] husband's parents; parents-in-law
大伯[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, 大伯] husband's older brother; brother-in-law
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, 大姑] husband's older sister; sister-in-law
[fū, ㄈㄨ, 夫] husband; man
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 女生外向] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption)
姊丈[zǐ zhàng, ㄗˇ ㄓㄤˋ, 姊丈] older sister's husband
姊夫[zǐ fu, ㄗˇ ㄈㄨ˙, 姊夫] older sister's husband
嫂嫂[sǎo sao, ㄙㄠˇ ㄙㄠ˙, 嫂嫂] sister in law (husband's side)
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, 爱人 / 愛人] spouse; husband; wife; sweetheart
老伴[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, 老伴] spouse (husband or wife); better half
妹夫[mèi fu, ㄇㄟˋ ㄈㄨ˙, 妹夫] younger sister's husband

husband ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife
夫婦間[ふうふかん, fuufukan] (n,adj-no) within a marriage; between husband and wife; conjugal
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government
婿選び[むこえらび, mukoerabi] (n) search for a husband for one's daughter
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband
我が妻;我が夫[わがつま, wagatsuma] (n) my spouse (esp. used to refer to one's wife); my wife; my husband
押し掛け女房[おしかけにょうぼう, oshikakenyoubou] (n) woman who forced her husband into marriage
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
熟年夫婦[じゅくねんふうふ, jukunenfuufu] (n) middle-aged couple; middle-aged husband & wife
配偶者間人工授精;AIH人工授精[はいぐうしゃかんじんこうじゅせい, haiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by sperm from husband
鼻下長[びかちょう, bikachou] (n) amorous man; henpecked husband
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
ご主人(P);御主人[ごしゅじん, goshujin] (n) (hon) (See 主人) your husband; her husband; (P)
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
二本棒[にほんぼう, nihonbou] (n) simpleton; henpecked husband; sniveler; sniveller
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
婿(P);聟;壻[むこ, muko] (n) (1) husband; groom; (2) (one's) son-in-law; (P)
専業主夫[せんぎょうしゅふ, sengyoushufu] (n) full-time house-husband; stay-at-home dad
尻に敷く[しりにしく, shirinishiku] (exp,v5k) to dominate (usu. one's husband)
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband)
畜産[ちくさん, chikusan] (n) animal husbandry; (P)
畜産学[ちくさんがく, chikusangaku] (n) animal husbandry
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
結婚相手[けっこんあいて, kekkon'aite] (n) (1) marriage partner; spouse; (2) wife-to-be; husband-to-be; future spouse; (P)
良人[りょうじん;りょうにん, ryoujin ; ryounin] (n) (1) (phrase used by wives to their husbands as a form of address) (See 夫・おっと,亭主・1,ハズバンド,旦那・1) husband; (2) good person
貴方(P);貴女;貴男[あなた, anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P)
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)

husband ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
บดี[n.] (bødī) EN: husband FR: mari [m]
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together FR:
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:
แฟน[n.] (faēn) EN: husband ; wife FR: mari [m] ; épouse [f]
เขยเล็ก[n. exp.] (khoēi lek) EN: husband of one's younger daughter FR:
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter FR: mari de la fille cadette [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of one's elder daughter ; FR: mari de la fille aînée [m]
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanpha) EN: become husband and wife without marriage FR:
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่ผัวตัวเมีย[n.] (khūphūatūam) EN: married couple ; husband and wife FR:
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece ; nephew by marriage FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
เลือกคู่[v. exp.] (leūak khū) EN: select a mate ; find a wife ; find a husband FR:
มีชู้[v.] (mīchū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband ; have an affair FR: avoir une liaison extraconjugale
น้าเขย[n. exp.] (nā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's mother's younger sister FR:
นร-[pref.] (nøra-) EN: man ; male ; person ; husband FR: personne [f]
ออมกำลัง[v. exp.] (øm kamlang) EN: husband one's strength ; husband one's energy ; conserve one's strength FR: conserver son énergie
ภรรดา[n.] (phandā) EN: husband FR: époux [m] ; mari [m]
ภรรดร[u] (phandøn) EN: husband FR: époux [m] ; mari [m]
ภัสดา[n.] (phatsadā) EN: husband FR:
พี่เขย[n. exp.] (phī khoēi) EN: elder brother-in-law ; husband of one's elder sister FR: beau-frère (aîné) [m]
พ่อผัว[n.] (phøphūa) EN: father of one's husband ; father-in-law FR: beau-père [m] ; père du mari [m]
ภรัสดาษ[n.] (phratsadāt) EN: husband FR: mari [m]
ผัว[n.] (phūa) EN: husband FR: mari [m] ; époux [m] ; homme [m]
ผัวเช่า[n. exp.] (phūa chao) EN: hired husband ; husband of convenience FR:
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
สามี[n.] (sāmī) EN: husband ; hubby (inf.) FR: mari [m] ; époux [m] ; homme [m]
สามีฝรั่ง[n. exp.] (sāmī farang) EN: foreign husband FR: mari d'origine étrangère [m]
สามีใหม่[n. exp.] (sāmī mai) EN: new husband FR: nouveau mari [m]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī phanra) EN: husband and wife ; married couple FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]
สวามิ ; สวามี [n.] (sawāmi ; sa) EN: husband ; lord ; master FR:
สินบริคณห์[n.] (sinbørikhon) EN: common property ; common property owned by the husband and the wife ; community property FR: biens du couple [mpl]
สินสอดทองหมั้น[n. exp.] (sinsøt thøn) EN: [money and/or property that a husband must pay to his wife's family when they get married] ; [money and/or property that a wife or her family must pay to her husband when they get married] FR:
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
เทครัว[v.] (thēkhrūa) EN: have as minor wives the widow and all the daughters of the previous husband FR:
หย่าร้างกับสามี[v. exp.] (yārāng kap ) EN: divorce one's husband FR:
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband FR: ex-mari [m]

husband ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pantoffelheld {m} | unter dem Pantoffel stehendhenpecked husband | to be henpecked
Ackerbau {m}husbandry
Ehegatten {pl}husband and wife

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า husband
Back to top