ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

huntsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *huntsman*, -huntsman-

huntsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
huntsman (n.) นายพราน See also: พราน
English-Thai: HOPE Dictionary
huntsman(ฮันทซฺ'เมิน) n.นายพราน,สุนัขล่าสัตว์, See also: huntsmanship n. -pl. huntsmen
English-Thai: Nontri Dictionary
huntsman(n) นายพราน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักฐาน
" The huntsman stepped inside and in the bed lay the wolf.The huntsman stepped inside,and in the bed lay the wolf.
So the huntsman took a pair of scissors and cut open the wolf's belly. ""So,the huntsman took a pair of scissors and cut open the wolf's belly.
Because he was murdered, murdered by the same woman who sent a huntsman to kill me!แต่ข้าไม่อาจทำอย่างนั้นได้อีกแล้ว เพราะเขาถูกฆ่าตายไปแล้ว โดยฝีมือผู้หญิงคนเดียวกันกับ ที่ส่งนายพรานมาสังหารข้า
The Huntsman cuts her out of the wolf's stomach, and then she kills the wolf.หมาป่าไม่ได้ฆ่าหนูน้อยหมวกแดง
If the stories are to be believed, the Queen sent the huntsman to tear your heart out.ถ้าหากเรื่องราวเหล่านั้นจะพอเชื่อได้ ราชินีนางส่งพรานป่ามาควักหัวใจเจ้ารึ
"Thou died fair and well, brother huntsman killed.""ท่านตายอย่างยุติธรรมและสบาย พี่น้องนายพรานถูกสังหาร
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
You will do this for me, huntsman!เจ้าต้องทำงานนี้ให้ข้า,พรานป่า
Quick work. Hey. Well done, huntsman.ทำงานได้รวดเร็วดี ดีมากเจ้าพรานป่า
Tell them the truth, huntsman. There's no time!บอกความจริงพวกเค้าพรานป่า เราไม่มีเวลาแล้ว
Send a log downstream. Still fleecing us out of our bevvy, huntsman? What do you say we let bygones be bygones?ปล่อยไปตามน้ำ ยังใช้เสื้อหนังแบฟวี่ของพวกเราอยู่หรือ พรานป่า? ไหนว่าจะลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

huntsman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า huntsman
Back to top