ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hunter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hunter*, -hunter-

hunter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hunter (n.) พราน See also: นักล่าสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
English-Thai: Nontri Dictionary
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักล่า (n.) hunter See also: huntsman Syn. พราน, ผู้ล่า
นายพราน (n.) hunter See also: huntsman Syn. พราน, ผู้ล่า, นักล่า
ผู้ตามล่า (n.) hunter
ผู้ล่า (n.) hunter Syn. ผู้ตามล่า
พราน (n.) hunter Syn. นายพราน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a hunter just like I thought, and...you must be a vampire hunter!เดี๋ยว! ถ้าคุณเป็นนักล่า อย่างที่ฉันคิด ถ้างั้นคุณก็เป็น.. ..นักล่าแวมไพร์
My father was a hunter too, a Werewolf hunter.พ่อของฉันก็เป็นนักล่า นักล่ามนุษย์หมาป่า
By the way, Doris, you seem to think that hunter will rescue you.จะว่าไป ดอริส อยากรู้มั้ยว่าเกิด อะไรขึ้นกับนักล่าของเจ้า
There's no greater hunter than Prince Humperdinck.ก็ไม่มีผู้ล่าใดยิ่งใหญ่เท่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์
"A hunter from the darkest wild... makes you feel just like a child.""พรานไพรจากป่าลึก... ...นำความคึกมาให้เจ้า"
Treasure hunter Brock Lovett is best known for finding Spanish gold.บร็อค โลเวทท์โด่งดังในการหาทอง
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ...
This thing is a good hunter in the day,ไอ้ตัวนั้นมันล่าได้ดีตอนกลางวัน
But an unbelievable hunter at night.แต่มันจะทำได้ดีกว่าในตอนกลางคืน
I told you, a hunter gave it to me.ผมบอกแล้วว่านายพรานคนหนึ่งให้ผมมา
The game of the hunter leading the hunted.เกมที่ผู้ล่าล่อหลอกผู้ถูกล่า
And then a hunter realizes the wolf ate them and he cuts his stomach and finds the two of them how's that possible, that's messed up but it's a fairy tale they're all like that, a little scary and reaching the truth of thingsและต่อจากนั้นก็มีนายพรานมาช่วยพวกเค้าจากหมาป่า เขาผ่าท้องหมาป่าและช่วยทั้งสองคนออกมา มันจะเป็นไปได้ยังไง ทำเรื่องให้มันวุ่นวาย

hunter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 亨特泰罗 / 亨特泰羅] Hunter Tylo (Hollywood actress)
亨特[Hēng tè, ㄏㄥ ㄊㄜˋ, 亨特] Hunter
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, 猎人 / 獵人] hunter
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, 猎手 / 獵手] hunter

hunter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンターキラー[, hanta-kira-] (n) hunter killer
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
狩人蜂[かりゅうどばち;かりうどばち, karyuudobachi ; kariudobachi] (n) hunter wasp (i.e. potter wasp, sand wasp, etc.)
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
賞金稼ぎ[しょうきんかせぎ, shoukinkasegi] (n,vs) (1) pothunting; bounty hunting; (2) pothunter; bounty hunter
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller
ヘッドハンター[, heddohanta-] (n) headhunter
利権屋[りけんや, rikenya] (n) concession hunter; profiteer
就職希望者[しゅうしょくきぼうしゃ, shuushokukibousha] (n) applicant for a job; job seeker; job-hunter
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku
山言葉;山詞[やまことば, yamakotoba] (n) (See 忌み詞) mountain language (euphemisms used by hunters, etc. when in the wild)
狩人(P);猟人[かりゅうど(P);かりうど;りょうじん(猟人);さつひと(猟人);かりびと, karyuudo (P); kariudo ; ryoujin ( ryoujin ); satsuhito ( ryoujin ); karibito] (n) hunter; (P)
狩猟採集民[しゅりょうさいしゅうみん, shuryousaishuumin] (n) hunters and gatherers
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter

hunter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.) ; I can eat a horse (loc.) FR: avoir une faim de loup (loc.)
ลุพธ์[n.] (lup) EN: hunter FR:
ลุพธกะ[n.] (lupthaka) EN: hunter FR:
ลุท[n.] (lut) EN: hunter FR:
ลุทกะ[n.] (lutthaka) EN: hunter FR:
นายพราน[n. exp.] (nāi phrān) EN: hunter [m] FR: chasseur [m]
นักล่า[n. exp.] (nak lā) EN: hunter FR: chasseur [m]
นักล่า...[n. exp.] (nak lā ...) EN: ... hunter FR: chasseur de ... [m]
นักล่าหัวคน[n. exp.] (nak lā hūa ) EN: head hunter FR: chasseur de têtes [m]
นักล่าจระเข้[n. exp.] (nak lā jøra) EN: crocodile hunter FR: chasseur de crocodiles [m]
นักล่าแม่มด[n. exp.] (nak lā maēm) EN: witch hunter FR:
นักล่าสมบัติ[n. exp.] (naklā somba) EN: treasure hunter FR: chasseur de trésor [m]
พราน[n.] (phrān) EN: hunter FR: chasseur [m]
ทเมิน[n.] (thamoēn) EN: military ; forest hunter FR:
ถเมินไพร[n.] (thamoēnphra) EN: forest hunter FR:
บังไพร[n.] (bangphrai) EN: hunter's blind ; camouflage hide FR:
มูกเขา[n. exp.] (mūk khao) EN: Hunteria zeylanica FR: Hunteria zeylanica
นกปลีกล้วย[n. exp.] (nok plī klū) EN: spiderhunter FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klū) EN: Yellow-eared Spiderhunter FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[n. exp.] (nok plī klū) EN: Spectacled Spiderhunter FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klū) EN: Streaked Spiderhunter FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[n. exp.] (nok plī klū) EN: Little Spiderhunter FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]
นกปลีกล้วยปากหนา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Thick-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นกปลีกล้วยปากยาว[n. exp.] (nok plī klū) EN: Long-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à long bec m] ; Arachnothère robuste [m]
นกปลีกล้วยท้องเทา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Grey-breasted Spiderhunter FR: Arachnothère à poitrine grise [m] ; Arachnothère modeste [m]
พลูด่าง[n. exp.] (phlū dāng) EN: Devil's iIvy ; Golden pothos ; Hunter's-robe FR:

hunter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogrammjäger {m}autograph hunter
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.]
Erbschleicher {m}legacy hunter
Jägermeister {m}professional hunter
Nachuntersuchung {f} | Nachuntersuchungen
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen
Everettspinnenjäger {m} [ornith.]Everett's Spiderhunter
Gelbwangen-Spinnenjäger {m} [ornith.]Lesser Yellow-eared Spiderhunter
Orion {m} (Sternbild)hunter
Rangierlokomotive {f}shunter; switcher
Strichelspinnenjäger {m} [ornith.]Streaked Spiderhunter
Streifenbaumspäher {m} [ornith.]Striped Treehunter
Schatzsucher {m}treasure hunter; treasure seeker
Einfarb-Baumspäher {m} [ornith.]Uniform Treehunter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hunter
Back to top