ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hedge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hedge, *hedge*,

-hedge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
No. We should hedge for the risk.ไม่นะ เราควรจะหาทางป้องกันไว้นะ
I've got a hedge fund meeting in Hong Kong.ผมต้องไปประชุมกองทุนป้องกัน ความเสี่ยงผู้ถือหุ้นที่ฮ่องกง
Everybody's buying gold 'cause they think it's a good hedge against the stock market.เขาเจ๋งจริง ทุกคนซื้อทองกันใหญ่ เพราะคิดว่ามันมั่นคงกว่า
Uh, the hedge fund released a statement.อืม กลุ่มผู้ร่วมทุนในบริษัทได้ส่งแถลงการณ์มากแล้ว
Bessette was attacked with your hedge trimmer.เบสเซตโดนทำร้าย ด้วยเลื่อยตัดตกแต่งกิ่งไม้ของคุณ ว่ามาเถอะน่า
These weapons-- a sign, the hedge trimmers, kicking him-- all suggest...อาวุธเหล่านี้-- ป้าย เลื่อยตัดกิ่งไม้ การแตะเขา-- ทุกอย่างบ่งบอก...
Or a hedge fund to manage,หรือกองทุนเพื่อการเก็งกำไรที่ต้องบริหาร
It's a hedge fund, babe. We don't do a lot oftax prep.มันเป็นกองทุนเก็งกำไร เราไม่ค่อยได้ทำเรื่องภาษี
Ski mask found in a hedge 5 doors from you.ถ้านายต้องการให้พวกเขาไปที่บ้านอิ้นๆ ให้พวกเขาไปทุกๆ บ้านเลยก็ได้
He just runs a $2-billion hedge fund called Clarium Capital.เขาเพิ่งจัดกองทุนสองพันล้าน ที่เรียกว่ากองทุนแคเรี่ยม
The unknown Mr. Morra trumped the market, prompting one top hedge fund manager to comment:. เป็นเวลาสามวันแห่งการซื้อขาย คุณมัวร่า. .

-hedge- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对冲基金[duì chōng jī jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 对冲基金 / 對衝基金] hedge fund
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)

-hedge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation)
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n,vs) hedging; hedge selling
ヘッジファンド[, hejjifando] (n) hedge fund
リスクヘッジ[, risukuhejji] (n) risk hedge
刈り込み鋏[かりこみばさみ, karikomibasami] (n) hedge clippers
茨垣[いばらがき, ibaragaki] (n) thorn hedge
鹿垣[しかぎ;ししがき, shikagi ; shishigaki] (n) type of hedge to keep out wild boars and deer

-hedge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[n. exp.] (køngthun pǿ) EN: Hedge Fubd FR:
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[n. exp.] (ngoen longt) EN: hedge fund FR:
ไผ่เลี้ยง[n. exp.] (phai līeng) EN: Hedge bamboo ; Bambusa nana FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: White-banded Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Hedge Blue FR:
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั้วต้นไม้[n. exp.] (rūa tonmāi) EN: hedge FR: haie [f] ; haie vive [f]

-hedge- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Rötelbraunelle {f} [ornith.]Japanese Hedge Sparrow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hedge-
Back to top