ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartburn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartburn*, -heartburn-

heartburn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartburn (n.) อาการจุกเสียดท้อง Syn. cardialgia, pyrosis
English-Thai: HOPE Dictionary
heartburn(ฮาร์ท'เบิร์น) n. อาการเสียดท้อง,อิจฉาริษยา, Syn. brash,cardialgia,pyrosis
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heartburn; pyrosisอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have heartburn that's radiating down to my kneecaps and I haven't take a dump since Wednesday.ตอนนี้หนูเสียดท้องจนไปถึงสะบ้าเข่า แล้วหนูก็ไม่ได้ถ่ายหนักมาตั้งแต่วันพุธ
Yeah, speaking of cash, uh, you know what's giving me heartburn lately?ใช่ พอพูดถึงเรื่องเงินขึ้นมา เอ่อ นายรู้ไหมว่ามันทำให้ ฉันยิ่งเสียดายแทนมากๆ
Kid, it's just-- You're giving me heartburn here.ไอ้หนู มันแค่... นายทำให้ฉันเกิดอาการจุกเสียดท้องอยู่นะ
God, I've had heartburn, tell me about it.พระเจ้า หัวใจจะวายกับงานนี้เลย บอกฉันด้วยล่ะ
One of them says, the sausage gave him heartburn.หนึ่งในนั้นพูดว่า ไส้กรอกทำให้มันเสียวคอและหน้าอก
He spent half his life breathing toxic dust, and now you're trying to tell me my husband died because of heartburn.เขาใช้เวลาครึ่งชีวิตหายใจเอาฝุ่นพิษเข้าไป แล้วคุณกำลังจะบอกว่า สามีฉันตายเพราะกรดไหลย้อน
He never liked that spaghetti. It gave him the vicious heartburn.เขาไม่เคยชอบสปาเก็ตตีนั่นเลย บอกว่ากินแล้วเสียดท้องมาก

heartburn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach
胸焼け;胸灼け[むねやけ;むなやけ, muneyake ; munayake] (n,vs) heartburn; sour stomach
虫酸;虫唾;虫ず[むしず, mushizu] (n) (1) (See 虫唾が走る) heartburn; (2) strong sense of disgust

heartburn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท้อง[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach ; have a twinge of pain in the stomach ; have heartburn FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartburn
Back to top