ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardworking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardworking*, -hardworking-

hardworking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardworking (adj.) ขยัน See also: หมั่นเพียร, บากบั่น, พากเพียร, ตัวเป็นเกลียว Syn. industrious, laborious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This year's program was better than most, full of talented, hardworking students.ปีนี้ดีกว่าปีอื่นๆ มีนัีกเรียนที่มีความสามารถและขยันมากมาย
The most gifted, hardworking teamที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ และทำงานอย่างหนักหน่วง
Being hardworking won't be enough.แค่หนักมันไม่เพียงพอหรอก
What happened to our hardworking Gun Woo within just two months?กอนวู นายรู้มั๊ย พวกเราต้องทำงานหนักแค่ไหนตลอดสองเดือนที่ผ่านมานี่
How can they do that to hardworking men!เขาจะทำอย่างไรกับพวกที่ทำงานหนักนั้นหน่ะ?
My sense is that you're a decent person, a hardworking mom.สัญชาตญาณฉันบอกว่า คุณเป็นคนดี เป็นแม่ที่ทำงานหนัก
You know, Halloween is fast approaching, the day when parents encourage little boys to dress like little girls, and little girls to dress like whores, and go door-to-door, browbeating hardworking Americans into giving them free food.อย่างที่รู้ๆกัน วันฮาโลวีนใกล้เข้ามาทุกวัน เป็นวันที่ผู้ปกครอง สนับสนุนเด็กผู้ชาย แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิง
The one who said that hardworking is more important than talent, it's amateur.เขาว่ากันว่าทำงานหนักสำคัญกว่าความสามารถ นั่นมือสมัครเล่น
These freaks are dedicated, hardworking people.พวกบ้านั้นคือคนที่ทุ่มเท และไม่เคยยอมแพ้
Wu Zhihui says that Sun is a hardworking scholar.บางคนบอกว่าเขาเหมือนโรบินฮู้ด เป็นพวกนอกกฎหมาย
But I say a hardworking educator like yourself deserves a break.แต่ฉันคิดว่าอาจารย์ที่ทำงานหนักอย่างคุณเนี่ย น่าจะไปพักก่อนนะคะ
America -- a nation of greatness a nation of hardworking individuals.อเมริกา - -ประเทศแห่งความยอดเยี่ยม ประเทศที่ ทำงานหนักกันเป็นเอกลักษณ์.

hardworking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤俭[qín jiǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ, 勤俭 / 勤儉] hardworking and frugal
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, 勤朴 / 勤樸] simple and industrious; hardworking and frugal
勤快[qín kuài, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄨㄞˋ, 勤快] diligent; hardworking
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, 孜孜] diligent; hardworking; industrious; assiduous
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, 孳孳] diligent; hardworking; industrious; assiduous
刻苦[kè kǔ, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, 刻苦] hardworking; assiduous
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, 勤劳 / 勤勞] hardworking; industrious; diligent
勤奋[qín fèn, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ, 勤奋 / 勤奮] hardworking; diligent
勤苦[qín kǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄨˇ, 勤苦] hardworking; assiduous
辛勤[xīn qín, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, 辛勤] hardworking; industrious

hardworking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
働き者[はたらきもの, hatarakimono] (n) hard worker; hardworking person; (P)
努力家[どりょくか, doryokuka] (n) hard worker; hardworking person
勉強熱心[べんきょうねっしん, benkyounesshin] (adj-na) hardworking; studious
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P)
忠実忠実しい[まめまめしい, mamemameshii] (adj-i) (uk) hardworking; painstaking; diligent; conscientious; sincere

hardworking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hardworking ; hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous ; persevering ; conscientious FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; persévérant ; travailleur ; bûcheur (fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khan) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous FR:
หมั่นเพียร[adj.] (manphīen) EN: hardworking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardworking
Back to top