ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glance*, -glance-

glance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glance (vi.) ชำเลือง See also: ชายตามอง, แวบมอง, เหลือบดู Syn. glimpse
glance (n.) การชำเลือง See also: การเหลือบมอง, การแวบมอง Syn. glimpse Ops. stare
glance at (phrv.) ชำเลืองดู See also: เหลือบมอง, มองผ่านๆ
glance back (phrv.) ชำเลืองกลับไปยัง See also: เหลือบมองกลับไปยัง
glance down (phrv.) อ่านผ่านๆ See also: อ่านลวกๆ, มองลวกๆ
glance off (phrv.) กระทบแล้วกระเด้งออกไป
glance off (phrv.) ไม่มีผลกับ (บางคน)
glance over (phrv.) อ่านหรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว Syn. glance through
glance round (phrv.) กวาดตามองรอบๆ
glance through (phrv.) อ่านหรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว Syn. glance over
English-Thai: HOPE Dictionary
glance(กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า., See also: glancingly, Syn. peek,graze
English-Thai: Nontri Dictionary
glance(n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมียงม่าย (v.) to glance furtively at (as a girl flirting) See also: take a furtive glance Syn. เมียง, เมียงมอง
ชม้าย (v.) glance See also: glance sideways
ชม้ายตา (v.) glance Syn. ชายตา, เหลือบ
ชะม้ายตา (v.) glance See also: glimpse Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, เล่นตา, มอง, ลอบมอง
ชาย (v.) glance Syn. ชายตา, ชม้ายตา, เหลือบ
ชายตา (v.) glance See also: glimpse Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, เล่นตา, มอง, ลอบมอง
ชำเลือง (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู
ชำเลืองตา (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา
ดูทางหางตา (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. ชายตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู
ดูผาดๆ (v.) glance See also: look from the corners of the eyes, take a peep at Syn. ชำเลือง, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ Ops. จ้อง
ดูผาดๆ (v.) glance See also: look from the corners of the eyes, take a peep at Syn. ชำเลือง, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ Ops. จ้อง
ปรายตา (v.) glance See also: cast one´s eyes, keep an eye on Syn. เหลือบมอง, ลอบมอง, ชำเลือง
มองหางตา (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู
มองเผินๆ (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, เหลือบตาดู
ม่ายเมียง (v.) glance See also: look from the corners of the eyes, take a peep at Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ Ops. จ้อง
ม่ายเมียง (v.) glance See also: look from the corners of the eyes, take a peep at Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ Ops. จ้อง
ลอบมอง (v.) glance See also: cast one´s eyes, keep an eye on Syn. เหลือบมอง, ชำเลือง
ลอบมอง (v.) glance See also: glimpse Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, เล่นตา, มอง
เมินๆ (v.) glance See also: look from the corners of the eyes, take a peep at Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมียงๆ Ops. จ้อง
เมินๆ (v.) glance See also: look from the corners of the eyes, take a peep at Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมียงๆ Ops. จ้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They took one glance and said:พวกเขาได้อย่างร- วดเร็วและกล่าวว่า:
She took a last glance at herself in the mirror.เธอมองตัวเองเป็นครั้งสุดท้าย ในกระจก
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
He'd look up for a second. A quick glance out to sea and he'd see herมองออกไปในทะเล แล้วก็เห็นเธอ
Really, that you could meet someone, or just... across a room... and with that one glance you could look in their eyes and see their soul.ข้างห้อง.. แล้วแค่มองแวบเดียว ก็มองเห็นลึกเข้าไปถึงจิตใจเลยน่ะ
It often helps to actually glance at the photo.มันจะช่วยได้ถ้าคุณดูรูปซะหน่อย
No one there to nag you,and you don't even glance at the coupes.ไม่มีใครตามบ่นอยู่ข้างๆ แต่ก็ไม่ชายตามองรถหรูเลยสักนิด
One glance at me on her garden path is liable to affect her mood.เธอเห็นฉันแวบเดียว อาจฉุนเฉียวได้
That glance in the grave always puts everyone on edge, But when it's murder... keep your eyes open.การเห็นหลุมศพมักทำให้ทุกคนอึดอัด แต่ถ้าเป็นฆาตกร
To glance at him... or at any of the others I've shown you... means, without the slightest doubt... a passport to the other world.ที่แฝงตัวอยู่ข้างๆ เรา... หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ผมจะให้คุณดู นั่นคือ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า...
With a single glance into obeying my every depravedตั้งแต่แรกเห็น และเชื่อฟังข้าทุกอย่าง
One glance told her of the danger close at hand.หางตาเหลือบเห็นว่า อันตรายกำลังใกล้เข้ามา

glance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
回眸[huí móu, ㄏㄨㄟˊ ㄇㄡˊ, 回眸] to glance back; to look back; retrospective
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
涉览[shè lǎn, ㄕㄜˋ ㄌㄢˇ, 涉览 / 涉覽] to browse; to glance through; to read
翻拣[fān jiǎn, ㄈㄢ ㄐㄧㄢˇ, 翻拣 / 翻揀] to browse and select; to glance through and check
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, 一目了然 / 一目瞭然] obvious at a glance (成语 saw)
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
[kàn, ㄎㄢˋ, 瞰] bird's-eye view; glance
[kàn, ㄎㄢˋ, 矙] bird's-eye view; glance
[piē, ㄆㄧㄝ, 瞥] blink; glance
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, 瞟] cast a glance
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 戄] fear; be in awe; sudden glance
眼波[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 眼波] fluid glance
[shǎn, ㄕㄢˇ, 睒] furtively glance; glittering
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, 一瞥] glance; glimpse
转眼[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, 转眼 / 轉眼] in a flash; in the blink of an eye; to glance
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, 贼眼 / 賊眼] shifty gaze; furtive glance

glance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance
ちょっと見;一寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
尻目;後目(oK)[しりめ, shirime] (n) (See 尻目にかける) backward glance; sidelong glance
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at
打ち見る;打見る[うちみる, uchimiru] (v1) to glance at; to look at
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes
流し目;ながし目;ながし眼[ながしめ, nagashime] (n) (1) sidelong glance; (2) flirtatious glance
盗視;偸視[とうし, toushi] (n,vs) stealthy glance; furtive glance
秋波を送る[しゅうはをおくる, shuuhawookuru] (exp,v5r) casting an amorous glance at a man (for a woman); making eyes at; making advances
輝銀鉱[きぎんこう, kiginkou] (n) argentite; silver glance
ちらっと(P);ちらと[, chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P)
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P)
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound)
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P)
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
一見したところ;一見した所[いっけんしたところ, ikkenshitatokoro] (exp,adv) (See 一見・いっけん) at a glance; at first sight
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P)
上目[じょうもく, joumoku] (n) upward glance; upturned eyes
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look
斜眼[しゃがん, shagan] (n) sidelong glance; squint
横目[よこめ, yokome] (n) sidelong glance; (P)
横睨み[よこにらみ, yokonirami] (n) sharp-sidelong glance; glare
盗み見;盗見(io)[ぬすみみ, nusumimi] (n,vs) (See 盗み見る) surreptitious glance; looking furtively
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P)
瞥見[べっけん, bekken] (n,vs) glance; glimpse; cursory view
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying
見合う[みあう, miau] (v5u) (1) to exchange glances; (2) to correspond; to counterbalance
輝銅鉱[きどうこう, kidoukou] (n) vitreous copper; copper glance; chalcocite
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance

glance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve FR: ricocher ; faire une embardée
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances FR: faire les yeux doux
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping FR: effleurer ; frôler
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look ; take a glance ; keep watching FR: observer
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; glance furtively ; peek ; peep FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ขยิบ[v.] (khayip) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนควัก[n.] (khønkhwak) EN: glance sideways FR:
ค้อนขวับ[n. exp.] (khøn khwap) EN: glance sideways FR:
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over ; cast one's eyes around FR:
กวาดตา[v. exp.] (kwāttā) EN: sweep one's eyes (over) ; look around ; glance around ; cast one's eyes around FR: balayer du regard
แล[v.] (laē) EN: see ; look ; glance ; take a look ; watch ; keep an eye on FR: voir ; regarder
เหลือบ[v.] (leūap) EN: glance ; glimpse ; peep ; peek ; shoot a look at ; shoot a glance at FR: jeter un coup d'oeil ; entrevoir
เหลือบดู[v. exp.] (leūap dū) EN: glance ; glimpse FR:
เหลือบดูนาฬิกา[v. exp.] (leūap dū nā) EN: glance at a watch FR:
เหลือบเห็น[xp] (leūap hen) EN: glance FR:
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan FR:
เหลือบตา[v. exp.] (leūap tā) EN: glance (at) ; look sideways (at) FR:
ม่ายเมียง[v.] (māimīeng) EN: glance FR:
เมียงม่าย[v.] (mīengmāi) EN: glance furtively at FR:
เมียง ๆ = เมียงๆ[v.] (mīeng-mīeng) EN: glance FR:
เมิน ๆ = เมินๆ[v. exp.] (moēn-moēn) EN: glance FR:
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir
มองผาด ๆ = มองผาดๆ[v. exp.] (møng phāt-p) EN: glimpse ; get a glimpse (of) ; glance (at) FR:
ผาด[v.] (phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
ผาด ๆ = ผาดๆ[v.] (phāt-phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
ปรายตา[v. exp.] (prāi tā) EN: cast one's eyes on/at ; glance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glance
Back to top