ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gear*, -gear-

gear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gear (n.) เฟือง See also: เกียร์ Syn. cog, cogwheel
gear (n.) อุปกรณ์ See also: เครื่องมือ Syn. apparatus, kit, equipment
gear (vt.) เข้าเกียร์ See also: เปลี่ยนเกียร์, ใส่เกียร์
gear (vt.) ปรับ See also: ดัดแปลง
gear down (phrv.) เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ Syn. change down, change up, gear up, kick down
gear down (phrv.) ลดระดับไปยัง See also: ลดกำลังของ
gear to (phrv.) เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
gear up (phrv.) เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
gear up (phrv.) เตรียม (บางสิ่งเช่น เครื่องจักร) ให้พร้อมสำหรับ
gear up (phrv.) พร้อมสำหรับ See also: เตรียมพร้อม
gearbox (n.) กระปุกใส่เกียร์ของเครื่องยนต์
gearing (n.) ระบบเฟืองเกียร์ของเครื่องยนต์
gearshift (n.) คันเกียร์ See also: เครื่องเปลี่ยนเกียร์
gearwheel (n.) เฟืองล้อจักรยาน
English-Thai: HOPE Dictionary
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
gear wheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
gearing(เกีย'ริง) n. กระปุกเฟืองเกียร์,เครื่องเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์
gearshift(-ซิฟทฺ) n. คันเกียร์., Syn. gear lift
gearwheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
English-Thai: Nontri Dictionary
gear(n) เกียร์รถ,เครื่องเทียมม้า,เครื่องมือ,เฟือง,เสื้อเกราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gearเกียร์, เฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearboxกระปุกเกียร์ [มีความหมายเหมือนกับ transmission ๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearshiftชุดคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gearเฟือง, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gearingเฟือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกีย (n.) gear
เกียร์ (n.) gear Syn. เกีย
กงจักร (n.) gear wheel See also: toothed wheel, disk-shape weapon
ล้อฟันเฟือง (n.) gearwheel Syn. เฟือง, ฟันเฟือง
อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ (n.) fishing gear Syn. เครื่องมือจับสัตว์น้ำ
เข้าเกียร์ (v.) put in gear See also: change the gears, put into gear, go into gear, engage the gears
เครื่องจับสัตว์น้ำ (n.) fishing gear Syn. เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ
เครื่องมือจับสัตว์น้ำ (n.) fishing gear Syn. อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ
เปลี่ยนเกียร์ (v.) shift gears See also: change gears
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, that's real fine, expensive gear you've brought out here, Mr. Hooper.เอาของเล่นเเพงๆ มาด้วยเหรอ คุณฮูเปอร์
Get your gear together... 'cause we leave when the sun comes up.ไปเก็บข้าวของของนายซะ พอพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปกันเลย
I'm putting the landing gear down.ผมกำลังจะปล่อยเกียร์ลงพื้น
Tell them the gear is down and we're ready to land.บอกพวกเขาว่าปล่อยเกียร์ลงแล้ว และเราก็พร้อมจะลงพื้นแล้ว
The gear is down, and we're ready to land.ปล่อยเกียร์ลงแล้ว และเราพร้อมที่จะลงแล้ว
All right. Yeah, gear up. Let's go, guys.โอเค, ลุยเลย,เพื่อน.
When he sets out to slay with his rain gear onเมื่อเขาตั้งแผนการโดยใช้รถของเขา
Will you rent me your gear for the day?คุณให้ยืมอุปกรณ์ได้ไม๊
You just get your gear and get back on the Lewis Clark Doctor, or you'll find yourself walking home.-เข้ายานเลวิสแอนด์คลาร์คซะไม่งั้นคุณต้องเดินกลับ -ผมอยู่ที่บ้านแล้ว
I don't care if you're kitchen help or Savannah police. If you got a car, get it in gear !ไม่ว่าจะพ่อครัวหรือตำรวจ เอารถมา
Hot-patching gear works and flipping to REM reader mode.และพลิกไปที่โหมดอ่าน REM
Caretaker said he'd find us some gear to wear.แคร์เทคเกอร์บอกจะหา ชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์ให้เรา

gear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排挡速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 排挡速率 / 排擋速率] gear; gear speed
排档[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, 排档 / 排檔] gear (of car etc)
排档速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 排档速率 / 排檔速率] gear; gear speed
换挡杆[huàn dǎng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˇ ㄍㄢˇ, 换挡杆 / 換擋桿] gear lever
换档杆[huàn dàng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˋ ㄍㄢˇ, 换档杆 / 換檔桿] gear lever
挡位[dǎng wèi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˋ, 挡位 / 擋位] gear level (i.e. first gear, high gear etc)
变速杆[biàn sù gǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄍㄢˇ, 变速杆 / 變速桿] gear lever
变速[biàn sù, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, 变速 / 變速] speed change; gear shift
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 轮齿 / 輪齒] tooth of cog wheel; gear tooth
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
自动挂挡[zì dòng guà dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄤˇ, 自动挂挡 / 自動掛擋] automatic gear-change
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 自动挡 / 自動擋] automatic gear-change; automatic transmission
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 自动档 / 自動檔] automatic transmission (gear change)
离合[lí hé, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 离合 / 離合] clutch (in car gearbox)
皇冠[huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, 皇冠] crown (headgear)
差速器[chā sù qì, ㄔㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 差速器] differential (gear)
渔具[yú jù, ㄩˊ ㄐㄩˋ, 渔具 / 漁具] fishing gear
行进挡[xíng jìn dǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, 行进挡 / 行進擋] forward gear
刨齿[bào chǐ, ㄅㄠˋ ㄔˇ, 刨齿 / 刨齒] gear-shaping
排挡[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, 排挡 / 排擋] gear
变速器[biàn sù qì, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 变速器 / 變速器] gearbox; speed changer; gear
变速箱[biàn sù xiāng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤ, 变速箱 / 變速箱] gearbox
手动[shǒu dòng, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ, 手动 / 手動] manual; manually operated; manual gear-change
手动挡[shǒu dòng dǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 手动挡 / 手動擋] manual gear-change; shift stick
手动变速器[shǒu dòng biàn sù qì, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 手动变速器 / 手動變速器] manual gearbox; manual transmission
空挡[kōng dǎng, ㄎㄨㄥ ㄉㄤˇ, 空挡 / 空擋] neutral gear
锥齿轮[zhuī chǐ lún, ㄓㄨㄟ ㄔˇ ㄌㄨㄣˊ, 锥齿轮 / 錐齒輪] pinion gear
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 轮 / 輪] wheel; gear; (by) turn; rotate

gear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear
インボリュート歯車[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear
ウォームギア[, uo-mugia] (n) worm gear
ウオームギア[, uo-mugia] (n) worm gear
ウォーム歯車[ウォームはぐるま, uo-mu haguruma] (n) worm gear
ギアチェンジ[, giachienji] (n) gear change
ギアボックス[, giabokkusu] (n) gearbox; gear box
クラウンギア;クラウンギヤ[, kuraungia ; kuraungiya] (n) crown gear
サイクロイド歯車[サイクロイドはぐるま, saikuroido haguruma] (n) cycloidal gear teeth
スキューギア[, sukyu-gia] (n) skew gear
ステアリング[, sutearingu] (n) (abbr) steering gear
スパーギア;スパーギヤ[, supa-gia ; supa-giya] (n) spur gear
ディファレンシャルギア[, deifarensharugia] (n) differential gear
デフ[, defu] (n) (abbr) differential gear
ベベルギヤ[, beberugiya] (n) bevel gear
ヘリカルギヤ;ヘリカルギア[, herikarugiya ; herikarugia] (n) (See 斜歯歯車) helical gear
ランディングギア;ランディング・ギア[, randeingugia ; randeingu . gia] (n) (See 降着装置) landing gear
傘歯車[かさはぐるま, kasahaguruma] (n) bevel gear
噛み合う;噛合う;かみ合う[かみあう, kamiau] (v5u,vi) (1) to gear (engage) with; to be in gear (mesh); (2) to bite each other
斜歯歯車[はすばはぐるま, hasubahaguruma] (n) helical gear
着陸装置[ちゃくりくそうち, chakurikusouchi] (n) landing gear (aircraft)
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear
降着装置[こうちゃくそうち, kouchakusouchi] (n) landing gear
ギア(P);ギヤ;ギイア[, gia (P); giya ; giia] (n) gear; (P)
ギアシフト[, giashifuto] (n) gearshift
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger
ヘッドギア[, heddogia] (n) headgear
ヘルメット[, herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P)
マニュアルシフト;マニュアル・シフト[, manyuarushifuto ; manyuaru . shifuto] (n) (See オートマチックシフト) manual transmission (gear selection done by hand)
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
伝動[でんどう, dendou] (n,vs) transmission (of motive power); drive; gearing
位冠[いかん, ikan] (n) ancient headgear showing rank
冠位[かんい, kan'i] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours)
噛み合わせる;噛合わせる;噛み合せる[かみあわせる, kamiawaseru] (v1) (1) to clench (teeth); to engage (gears); (2) to set to fighting
噛合わせ;かみ合わせ;噛合せ;噛み合せ;かみ合せ[かみあわせ, kamiawase] (n) (1) engaging or meshing (of gears); (2) occlusion (of teeth)
変速装置[へんそくそうち, hensokusouchi] (n) gearbox
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P)
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff
被り物;かぶり物;冠り物;冠物[かぶりもの, kaburimono] (n) headdress; headgear
Japanese-English: COMDICT Dictionary
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear

gear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราทดเฟือง[n. exp.] (attrā thot ) EN: gear ratio FR: rapport de vitesse [m]
เฟือง[n.] (feūang) EN: gear wheel ; cogwheel FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
เฟืองท้าย[n. exp.] (feūang thāi) EN: differential ; final gear ; final drive FR:
เฟืองตัวหนอน[n. exp.] (feūang tūa ) EN: worm gear FR:
ให้พร้อมสำหรับ[v. exp.] (hai phrøm s) EN: gear toward FR:
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel FR:
คันเกียร์[n. exp.] (khan kīa) EN: gear changer FR: changement de vitesse [m]
เข้าเกียร์[v.] (khaokīa) EN: put in gear ; go into gear ; engage the gears FR: passer les vitesses
เข้าเกียร์ 2 = เข้าเกียร์สอง[v. exp.] (khaokīa søn) EN: go into second gear ; shift into second gear FR: passer la deuxième vitesse
เกียร์[n.] (kīa) EN: gear FR: vitesse [f] ; rapport [m]
เกียร์เดินหน้า[n. exp.] (kīa doēnnā) EN: forward gear FR:
เกียร์ออโต้[n. exp.] (kīa øtō) EN: automatic gear FR: boîte automatique [f]
เกียร์ถอยหลัง[n. exp.] (kīa thøilan) EN: reverse gear FR: marche arrière [f]
กระปุกเกียร์[n. exp.] (krapuk kīa) EN: gear box ; transmission FR: boîte de vitesses [f]
ล้อฟันเฟือง[n. exp.] (lø fanfeūan) EN: gear wheel FR:
น้ำมันเกียร์[n. exp.] (nāmman kīa) EN: gear oil ; gear lubricant FR:
เปลี่ยนเป็นเกียร์ฅ่ำ[xp] (plīen pen k) EN: change to a lower gear FR: descendre de vitesse ; enclencher la vitesse inférieure
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wā) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear FR:
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: speedy driver ; hot-rod driver ; derailleur gear FR: chauffeur qui conduit trop vite [m]
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange ; gear toward FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
หมวกแก๊ป[n.] (mūakkaep) EN: cap ; headgear FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]
เปลี่ยนเกียร์[v. exp.] (plīen kīa) EN: shift gears ; change gears FR: changer de vitesse

gear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear
Dreheinrichtung {f}barring gear
Kegelgetriebe {n}bevel gear
Kegelrad {n} [techn.]bevel gear wheel; bevel wheel
Kegelradgetriebe {n} [techn.]bevel gear
Nockengetriebe {n}cam gear
Ausgleichsgetriebe {n}differential gear
Antriebsrad {n} [techn.]drive gear
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Gangschaltung {f}gear change; gear shift [Am.]
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim
Schraubenrad {n}helical gear
Hubgetriebe {n}hoist gear
Hypoidrad {n}hypoid gear
Vorgelege {n} [techn.]intermediate gear
Zwischengetriebe {n}intermediate gear
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane)
Handschaltung {f}manual gear change; manual gear shift [Am.]
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear
Untersetzungsgetriebe {n}reduction gear unit
Rückwärtsgang {m} [auto] | im Rückwärtsgang fahrenreverse gear | to reverse
Wendegetriebe {n}reverse gear unit
Skiausrüstung {f}ski gear
Stirnradgetriebe {n} [techn.]spur gear
Übersetzungsgetriebe {n}transmission gearing; step-up gear unit
Schnellschlusseinrichtung {f} [techn.]turbine trip gear
Ventilmechanismus {m}valve gear
Ventiltrieb {m} [techn.]valve train; valve gear
Automatik-Schalthebel {m}automatic gear-shift lever
Getriebemotor {m}gear motor
Getriebepumpe {f}gear pump
Getriebewelle {f}gear shaft
Lastwechsel {m}gear hammer
Radwelle {f}gear wheel shaft
Schalthebel {m}gear lever
Schaltung {f} [auto]gear change
Übersetzungsverhältnis {n}gear ratio
Zahnkranzritzel {n}gear rim pinion
Zahnkupplung {f} [techn.]gear coupling
Schrägverzahnung {f}helical gearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gear
Back to top