ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escalate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escalate*, -escalate-

escalate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escalate (vt.) ทำให้เพิ่มขึ้น See also: ทำให้มากขึ้น Syn. heighten, increase, intensify
escalate (vi.) เพิ่มขึ้น See also: มากขึ้น Syn. heighten, increase, intensify
English-Thai: HOPE Dictionary
escalate(เอล'คะเลท) vt.,vi. เพิ่ม,ทำให้มากขึ้น,ขยาย., See also: escalation n. ดูescalate escalatory adj. ดูescalate, Syn. increase
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานปลาย (v.) escalate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I´m gonna have to ask you to pay for this coffee now... ´cause I´ve seen these things escalate before.จ่ายเงินเถอะเครื่องฉันเริ่มร้อนแล้ว
The media attention and the fbi presence will only escalate his desire to shoot again.งั้นอีกคนนึงคือผู้หญิงเหรอ เราควรเช็คฐานข้อมูลคนหาย ว่ามีแจ้งหญิงสาวหายตัวไปหรือไม่
You're gonna have to escalate beyond anything you could ever imagine!นายต้องทำให้มันอยู่เหนือกว่าสิ่งไหนๆที่นายจะจินตนาการได้
It's common for vandalism to escalate into violence.รวมถึงเรื่องความป่าเถื่อน ที่ถูกพัฒนาไปสู่ความรุนแรง
He eventually got to a place where he couldn't escalate his violence against her without killing her, so she made him a deal.ในที่สุดเขาต้องมีสถานที่ ที่เขาไม่ต้องการเพิ่ม ความรุนแรงของเขาที่มีต่อเธอ ไม่ต้องการฆ่าเธอ ดังนั้นเธอเลยมีข้อตกลงกับเขา
At the worst, he'll escalate his violence.ที่เลวร้าย คือเขาจะรุนแรงยิ่งขึ้น
It's already started. It's time to escalate it.มันเริ่มแล้ว ถึงเวลาต้องยกระดับมันซะที
Dorota, everyone knows that with Princes, things escalate quickly.โดโรต้า ทุกคนรู้ว่า กับเจ้าชายแล้วนะ
As the balance in this world crumbles, so shall war escalate in your galaxy.ด้วยเหตุที่สมดุลในโลกนี้ได้ทลายลง\ เช่นนั้นแล้วสงครามจะขยายตัว ในกาแล็กซี่ของเจ้า
This will escalate into an all-out war.เรื่องนี้จะบานปลายกลายเป็นสงครามของเราทั้งหมด
He'll escalate his sadism and he'll kill uncontrollably until he finds another spot in the ocean to replace this one.ความซาดิสม์ที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จนกว่าเขาจะพบจุดในท้องทะเลที่จะมาแทนที่กันได้.
And now Jimmy wants out because he didn't think it would escalate to murder.และตอนนี้จิมมี่อยากถอนตัว เพราะเขาไม่คิดว่ามัน จะไปไกลถึงฆ่าคนตาย

escalate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up

escalate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレート[, esukare-to] (n,vs) escalate; escalation; (P)
デスカレート[, desukare-to] (n) de-escalate

escalate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escalate
Back to top