ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embolism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embolism*, -embolism-

embolism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embolism (n.) การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism (n.) สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. embolus
English-Thai: HOPE Dictionary
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embolismภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embolismเอมโบลิสม์,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสม,เอ็มโบลิซั่มส์,การอุดตัน,เอมโบลิสม์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ
I had high blood pressure, Diabetes and a pulmonary embolism the sizer of a smart car.ฉันมีความดันโลหิตสูง และก็มีรถอยู่คันหนึ่ง
If you put pressure in just the right areas above the forearm, like I did to you, an embolism will form in the medial antebrachial vein.ถ้าคุณฉีดความดันนี้เข้าไปที่แขนของคุณ เหมือนที่ฉันกำลังทำอยู่ สิ่งที่อุดตันเส้นเลือดจะก่อตัวขึ้น ในหลอดเลือดดำในแขนคุณ
It was a pulmonary embolism, about 1:00 this morning.ลิ่มเลือด อุดเส้นเลือดในปอด ประมาณตีหนึ่ง เมื่อคืนนี้
A pulmonary embolism...ลิ่มเลือด อุดเส้นเลือดในปอด
Anti-embolism stockings can be purchased... oh,sue.ถุงน่องป้องกันเส้นเลือดอุดตัน หาซื้อได้จาก... โอ้..
You passed out, probably as a result of a pulmonary embolism.เห็นได้ชัดว่าเกิดจากภาวะการอุดตันของเส้นเลือดที่ปอด
Your C.T. confirmed a small pulmonary embolism.ผลซีทีสแกนยืนยันว่าคุณมีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเล็กน้อย
Their deaths are listed as natural -- heart attack, embolism, skydiving accident.การตายของพวกเขาเป็นไปตามธรรมชาติ หัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน อุบัตเหตุระหว่างดิ่งพสุธา

embolism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] (n) embolism
肺塞栓症[はいそくせんしょう, haisokusenshou] (n) pulmonary embolism
[うるう, uruu] (n,adj-no) (uk) embolism; intercalation

embolism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เส้นเลือดอุดตัน[n. exp.] (senleūat ut) EN: embolism FR: embolie [f]

embolism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism
Thromboembolie {f}; Verschluss eines Blutgefäßes durch einen Blutpfropf [med.]thromboembolism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embolism
Back to top