ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drugstore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drugstore*, -drugstore-

drugstore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drugstore (n.) ร้านขายยา See also: สถานที่จำหน่ายยา Syn. medical distributor
English-Thai: HOPE Dictionary
drugstoren. ร้านขายยา, Syn. dispensary
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drugstore employeesพนักงานร้านขายยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายยา (n.) drugstore See also: pharmacy, chemist, druggist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, i was at the drugstore this morning, and i saw mike there, picking up a prescription.อืม หนูไปร้านขายยาเมื่อเช้านี้ หนูเห็นไมค์หยิบใบสั่งยาออกมา
That's just it. He isn't some drugstore cowboy.เขาไม่ใช่พวกโจรกรรมร้านยา
Go to the drugstore and get me a couple of boxes Of decongestant.ไปที่ร้านขายยา ซื้อยาแก้หวัดให้ฉันหน่อย
Drop the drugstore champagne, ladies, and make way for the real stuff.วางแชมเปญของพวกเธอลงซะ สาวๆ และหลีกทางให้ของจริงอันนี้
Jenny from a crowded drugstore parking lot,เจนนี่ถูกจับตัวไปจาก /Nที่จอดรถในร้านขายยาที่มีคนพลุกพล่าน
And then one day, I was 24, living out of my car, buying a pregnancy test at that drugstore up on Laurel.แล้ววันนึง , ตอนฉันอายุ 24 ใช้ชีวิตโดยไม่มีรถ ซื้อเครื่องตรวจครรภ์จากร้านยาที่ Laurel
Lots of drugstore purchases, fast food places.ซื้อยาจากร้านยาจำนวนมาก ร้านฟาสต์ฟูด
There's drugstore food everywhere.มีร้านขายยาอยู่ทุกที่
He ought to go in the drugstore and buy himself a new toothbrush cause he's gonna need it.เขาควรจะไปในร้านขายยาและซื้อตัวเองแปรงสีฟันใหม่ สาเหตุที่เขาจะต้องการมัน
"I love you" like drugstore candy.ว่า ผมรักคุณ ได้ดีเท่ากับขนมอีกแล้ว
He was killed in the parking lot of a drugstore around the corner from the sober living house.เขาถูกฆ่าในที่จอดรถของร้านขายยา อยู่ตรงหัวมุมถนนจากสถานบำบัด
Ok, if the killer knew the drugstore was closed and the cameras weren't working, he wasn't expecting anyone here.โอเค ถ้าฆาตกรรู้ว่าร้านยาปิด และกล้องไม่ทำงาน งั๊นเขาก็ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นที่นี่อีก

drugstore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist
药房[yào fáng, ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, 药房 / 藥房] pharmacy; drugstore

drugstore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy
薬局[やっきょく, yakkyoku] (n,adj-no) pharmacy; chemist (shop); drugstore; (P)
薬店[やくてん, yakuten] (n) pharmacy (esp. one without facilities to prepare their own medicines); drugstore; chemist
薬舗[やくほ, yakuho] (n) drugstore; pharmacy; chemist

drugstore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านขายยา[n. exp.] (rān khāi yā) EN: pharmacy ; drugstore ; chemist's FR: pharmacie [f] ; officine [f]
ร้านยา[n. exp.] (rān yā) EN: pharmacy ; drugstore FR: pharmacie [m]

drugstore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apotheke {f}drugstore [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drugstore
Back to top