ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dimple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dimple*, -dimple-

dimple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimple (vt.) ทำให้เกิดรอยบุ๋มที่แก้ม
dimple (vt.) ทำให้เป็นแอ่ง See also: ทำให้เว้าลงไป
dimple (vi.) เป็นแอ่ง See also: เว้าลงไป
dimple (n.) ลักยิ้ม See also: รอยบุ๋ม Syn. cavity, dent, hollow Ops. hill, bump
English-Thai: HOPE Dictionary
dimple(ดิม'เพิล) n. ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ -v. (ทำให้) เกิดรอยบุ๋ม, See also: dimply adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
dimple(n) ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimpleรอยบุ๋ม,ผิวหนังถูกดึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยักยิ้ม (n.) dimple Syn. ลักยิ้ม
ลักยิ้ม (n.) dimple
ลักยิ้ม (n.) dimple
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I brought you a present. Oh. From before your chin dimple filled in.ฉันเอาของขวัญมาให้ ตั้งแต่สมัยที่คางคุณยังไม่บุ๋มเชียว
This multi-celled organism evolved a dimple in the pigment spot.นี้มีชีวิตหลายเซลล์ พัฒนาลักยิ้มในจุดเม็ดสี
The dimple deepened and evolved into a socket with a small opening.บุ๋มลึก และพัฒนาเป็นซ็อกเก็ต ที่มีช่องเล็ก ๆ
Say hello to my dimpled friend.มาเลย แม่จะใส่ลักยิ้มให้
Mustard in your cute Kirk Douglas chin dimple.มัสตาร์ด ติดอยู่ที่คางคุณน่ะ
...chin dimple. sue: of course, it's coming clear to me now.ใช่ล่ะ ฉันเข้าใจแล้ว
Take it up with my boss, Dimples.ทำเลยซิ เจ้านายของฉัน พ่อแก้มบุ๋ม
Fake flattery. Stupid, dimpled grin.ประจบสอพลอจอมปลอม ยิ้มยิงฟันแห้งๆ
You got all them dimples.เล่นซะแก้มตอบขนาดนั้น
It's my house, Dimples.นี่บ้านฉันนะ ดิมเปิ้ลส์
Look at those dimples. Sexy, sexy.ดูลักยิ้มสิ เซ็กซี่สุดๆ
He's got great hair and a chin dimple, and you're...ทรงผมเท่ห์ คางบุ๋ม แล้วนายก็...

dimple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, 酒窝 / 酒窩] dimple
[yè, ㄧㄝˋ, 靥 / 靨] dimple

dimple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディンプル[, deinpuru] (n) dimple
片笑窪[かたえくぼ, kataekubo] (n) dimple on one cheek
靨(P);笑窪[えくぼ, ekubo] (n) (uk) dimple; (P)

dimple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลักยิ้ม[n.] (lakyim) EN: dimple FR: fossette [f]
ยักยิ้ม[n.] (yakyim) EN: dimple FR:
บุ๋ม[adj.] (bum) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken FR: enfoncé ; rentrant
แก้มบุ๋ม[n. exp.] (kaēm bum) EN: dimpled cheek FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dimple
Back to top