ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deserved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deserved*, -deserved-

deserved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deserved (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned, merited
deservedly (adv.) อย่างที่สมควรได้รับ
English-Thai: HOPE Dictionary
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
She deserved it!เธอสมควรได้รับมัน
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับสิ่งที่เธอได้
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่เขาสมควรได้
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่สมควรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He deserved to be a real boy.เขาสมควรที่จะเป็นเด็กจริง
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก.
You told me everyone was alike and deserved a fair break.พ่อเคยบอกหนูว่า ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
Irena deserved a good death. And Kelly would give it to her.เออเรน่าต้องได้รับการตายอย่างสาสม และเคลลี่จะเป็นคนให้เธอ
Fact. But he deserved it. He tried to grope me in the lunch line.เรื่องจริง แต่มันสมควรแล้ว เค้าพยายาม แต้ะอั๋งฉันตอนซื้อข้าวกลางวัน
I deserve better. I deserved some correspondence and some indication of what you felt !คุณควรส่งข่าว หรือบอกความรู้สึกมาบ้าง
He deserved to die by a woman's hand!เขาสมควรตาย ด้วยนํ้ามือผู้หญิง
The music deserved that.เพราะผมคิดว่า ดนตรีมันคู่ควรความพยายาม
We got that out of the way. I deserved it.นายแก้แค้นฉันแล้วนะ ฉันสมควรโดน
Good work. She deserved that.อืมม ดีมาก เธอสมควรจะได้
Some, you might say deserved it.บางคน, คุณอาจจะพูดว่าสมควรได้รับมัน
He deserved it, right?เค้าสมควรจะโดน ใช่ไม๊?

deserved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation

deserved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
天誅[てんちゅう, tenchuu] (n) heaven's (well-deserved) punishment
身に余る光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour
過称;過賞[かしょう, kashou] (n,vs) undeserved praise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deserved
Back to top