ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decidedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decidedly*, -decidedly-

decidedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decidedly (adv.) อย่างไม่ต้องสงสัย See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. unhesitating, determined
English-Thai: Nontri Dictionary
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หันรีหันขวาง (v.) turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
หันรีหันขวาง (v.) to turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I find it decidedly inconvenient that the gun was never found.ฉันคิดว่ามันไม่สะดวกเด็ดที่ปืนก็ไม่เคยพบ
Upon my word, you give your opinion very decidedly for so young a person.พูดจริงๆนะ เธอออกความเห็นยังกับผู้ใหญ่ ทั้งๆ ที่อายุยังน้อย
A decidedly entertaining although unnecessary display of skill. Thank you, young man.มันก็น่าดูอยู่หรอก แม้ว่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องอวดทักษะนี้ก็ได้ ขอบคุณ พ่อหนุ่ม
She becomes decidedly less effective at cheering people up.ประสิทธิภาพในการเชียร์จะลดลง
The fraternity who decidedly control the empire who share the belief of kings, pharaohs and emperors of old that the Sphinx was a door to another dimension.บรรดาภราดรซึ่งคุม จักรวรรดิ์อย่างเงียบๆ มีความเชื่อเหมือนฟาโรห์ จักรพรรดิ์โบราณ ว่าสฟิ้งค์คือ ประตูเพื่อไปสู่มิติ
Decidedly no.ตัดสินใจแล้วว่า ไม่.
To the decidedly less glamorous middle spot.ถ้าจะตัดสินใจให้ โดนแย่งความเด่นไป
You know, I'll feel decidedly less pathetic if I don't drink alone.ฉันจะรู้สึกสมเพชตัวเองน้อยกว่านี้นะ ถ้าไม่ได้ดื่มคนเดียวน่ะ
A lot's happened since then, Ray, most of it decidedly unpleasant.หลายเรื่องเกิดขึ้นหลังจากนั้น เรย์ ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่น่ายินดีนัก
You are decidedly not awesome.ที่แน่นอนคุณไม่ได้เจ๋ง
Emily and Daniel and the Initiative has always been decidedly blurred.เอมมิลี่ แดเนียล และ Initiative เคยเด็ดขาดกว่านี้
The match between Boris Spassky and Bobby Fischer has taken a decidedly disappointing turn.การแข่งขันระหว่างสแปสกี้กับฟิสเชอร์... ออกมาน่าผิดหวัง

decidedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge

decidedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P)
決して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P)

decidedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unentschieden {adv}undecidedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decidedly
Back to top