ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crumpet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crumpet*, -crumpet-

crumpet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crumpet (n.) ขนมเค้กชนิดหนึ่ง
crumpet (sl.) คนที่มีความต้องการทางเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gotta know what a crumpet is to understand cricket.คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ขนมชนิดหนึ่งคือการเข้าใจคริกเก็ต
What's the difference between a crumpet and an English muffin?ครัมเปทส์นี่ต่างกับขนมปังอังกฤษยังไงหรอ
And a crumpet is a griddle cake.ส่วนครัมเปทส์เป็นเค้กที่ใช้ตะแกรงเหล็กปิ้ง
A crumpet? You want me to look for crumpet crumbs?หยุดบอกโบนส์ ว่าผมโกหกเธอ
I stole his crumpet.I stole his crumpet.
And I love you, my little British crumpet!จริงเหรอ.. เธอจะสลัดผ้าออกเหรอ
Edwardian social dramas apparently demand crumpets.หนังชีวิตทางสังคมของเอดเวิร์ด และก็ต้องการ crumpets(ขนมชนิดหนึ่ง) จริงๆ
Pip, pip, cheerio, jolly ol' crumpets and tea, let's go.ปี๊บๆ เชียริโอ สนุกสนานร่าเริงไป กับขนมเค้กและน้ำชา
Would ya like some tea and crumpets?คุณจะรับ ชาหรือขนมเค้กหน่อยมั้ย? -นี่ล่ะ!
I just get released from a mental hospital, and they welcome my friends with tea and crumpets.เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลบ้า ก็มีมาเพื่อนๆ ครัมเปทส์กับน้ำชามาต้อนรับซะละ
So, what -- do you think tea and crumpets made these deals and now he's collecting?แล้วคิดว่าไงล่ะ ชาและขนมชนิดหนึ่ง ที่ทำข้อตกลงเหล่านี้ และตอนนี้ เขาสะสมอะไร
Mr. Nobody you want to tell me why you just put me in a room with this teen crumpeting criminal, some bitch.นายโนบอดี้ บอกที ทำไมฉันถึงมาอยู่ร่วมห้อง กับไอ้มหาโจรเมืองผู้ดีชั่วร้าย ตัวนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crumpet
Back to top