ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crumpet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crumpet, -crumpet-

*crumpet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crumpet (n.) ขนมเค้กชนิดหนึ่ง
crumpet (sl.) คนที่มีความต้องการทางเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gotta know what a crumpet is to understand cricket.คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ขนมชนิดหนึ่งคือการเข้าใจคริกเก็ต
Pip, pip, cheerio, jolly ol' crumpets and tea, let's go.ปี๊บๆ เชียริโอ สนุกสนานร่าเริงไป กับขนมเค้กและน้ำชา
What's the difference between a crumpet and an English muffin?ครัมเปทส์นี่ต่างกับขนมปังอังกฤษยังไงหรอ
And a crumpet is a griddle cake.ส่วนครัมเปทส์เป็นเค้กที่ใช้ตะแกรงเหล็กปิ้ง
So, what -- do you think tea and crumpets made these deals and now he's collecting?แล้วคิดว่าไงล่ะ ชาและขนมชนิดหนึ่ง ที่ทำข้อตกลงเหล่านี้ และตอนนี้ เขาสะสมอะไร
A crumpet? You want me to look for crumpet crumbs?หยุดบอกโบนส์ ว่าผมโกหกเธอ
Mr. Nobody you want to tell me why you just put me in a room with this teen crumpeting criminal, some bitch.นายโนบอดี้ บอกที ทำไมฉันถึงมาอยู่ร่วมห้อง กับไอ้มหาโจรเมืองผู้ดีชั่วร้าย ตัวนี้
I stole his crumpet.I stole his crumpet.
And I love you, my little British crumpet!จริงเหรอ.. เธอจะสลัดผ้าออกเหรอ
Edwardian social dramas apparently demand crumpets.หนังชีวิตทางสังคมของเอดเวิร์ด และก็ต้องการ crumpets(ขนมชนิดหนึ่ง) จริงๆ
Would ya like some tea and crumpets?คุณจะรับ ชาหรือขนมเค้กหน่อยมั้ย? -นี่ล่ะ!
I just get released from a mental hospital, and they welcome my friends with tea and crumpets.เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลบ้า ก็มีมาเพื่อนๆ ครัมเปทส์กับน้ำชามาต้อนรับซะละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crumpet*
Back to top