ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concoction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concoction*, -concoction-

concoction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concoction (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง Syn. exaggeration Ops. truth
concoction ( n.) ส่วนผสม See also: ของผสม, สารผสม Syn. compound
English-Thai: HOPE Dictionary
concoction(คอนคอค'เชิน) n. การปรุง,การประกอบขึ้นเป็น,การกุเรื่องขึ้น, Syn. mixture
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หม้อยา (n.) pot for boiling medicinal concoctions
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the concoction is only a stop-gap measure.แต่ยานั่นก็แค่ช่วยชั่วคราว
So if you really did test your little concoction on Miss Adalind and she's useless, then I suppose you did me a great big favor.ถ้าพวกเธอได้ลองยาของเธอ กับยัยอดาลินจนหล่อนไร้พลังแล้วล่ะก็ พวกเธอช่วยฉันได้มากเลยล่ะ
What are they pumping into your nostrils? What is this concoction? You're turning blue, Sam.เขาอัดอะไรใส่จมูกคุณเนี่ย
Now, as I was saying, I prepared some concoctions this morning.ฉันพูดถึงไหนแล้วเนี่ย เช้านี้ ฉันได้เตรียมส่วนผสม
So many naughty concoctions! Oh-- And so many reasons to be angry--มีแผนซนๆ มากมาย หลายเหตุผลให้โกรธ
Nature's full of powerful concoctions.ธรรมชาติประกอบไปด้วย สิ่งมีอำนาจต่างๆ
Primitive, antediluvian, pseudo-psychological concoctions meant to mess with your head.ของโบราณ,ยุคก่อนน้ำท่วมโลก ส่วนผสมหลอกทางด้านจิตใจ เพื่อเข้าไปป่วนในสมองของคุณ
They got some pretty potent concoctions that can seriously mess with your brain chemistry.พวกมันมีส่วนผสมที่\ค่อนข้างมีพลังเป็นพิเศษ ที่สามารถเข้าไปป่วน กับสารเคมีในสมองของนาย
He dealt in the old ways of medicine, herbs and barks and concoctions brewed from berries and leaves.เขาขายยาเเผนโบราณ ทั้งสมุนไพร เปลือกไม้ ยาที่ปรุงจากลูกเบอร์รี่และใบไม้

concoction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P)

concoction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หม้อยา[n. exp.] (mø yā) EN: pot for boiling medicinal concoctions FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concoction
Back to top