ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clear up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clear up*, -clear up-

clear up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear up (phrv.) ทำความสะอาดจนหมด See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด Syn. clean up, mop up
clear up (phrv.) ย้ายออกไป See also: ย้าย Syn. clean up
clear up (phrv.) ทำให้เสร็จ Syn. clear off
clear up (phrv.) ทำให้สดใสขึ้น
clear up (phrv.) หาคำตอบของ See also: ไขปริศนาของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำระล้าง (v.) clear up See also: solve, settle Syn. สะสาง
สะสาง (v.) clear up See also: solve, make clear Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา Ops. หมักหมม, ค้างคา
สาง (v.) clear up See also: solve, disentangle, unravel Syn. สะสาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ethan, I don't think it's going to clear up anytime soon.อีธัน ฉันไม่คิดว่า อากาศจะดีขึ้น ในเร็วๆ นี้
It's clear up here. Anything?ข้างบนนี้เคลียร์แล้ว เจออะไรไหม?
Have a meeting to clear up their misunderstanding.มีการชุมนุมที่จะเคลียปัญหา ความเข้าใจผิดของพวกเขาทั้งหลาย
That isn't why you're here, or we can clear up nowถ้านั้นคือสิ่งที่พวกเราต้องมาอยู่ที่นี่ นายก็ควรทำให้พวกเราเข้าใจ
So, Christina, I would love to sit and chat and clear up this whole misunderstanding.คริสติน่า ฉันอยากจะให้เรามาคุยกัน จะได้เคลียร์เรื่องเข้าใจผิดพวกนี้หน่อยจ๊ะ
Sheriff, you really think that dangling... a set of decade-old bones in town square... is gonna clear up these murders?เมื่อกี้นายพูดห่าอะไรกับฉัน ซาร่าห์ทนอยู่ อยู่ห่างเมียฉันไว้
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน
I was helping clear up Morgana's chamber earlier.ข้าจะไปช่วยทำความสะอาดห้องของมอร์กาน่าแต่เช้า
Ma'am, I already spoke to your aunt, but I need to clear up a few things.คุณ ผมพูดกับป้าคุณมาแล้ว แต่อยากขอความกระจ่างนิดหน่อย
Everything's all clear up at the top, Jack.จัดการข้างบนเรียบร้อยแล้วแจ็ค
Everything's all clear up on top, Jack.แจ็ค ข้างบน จัดการเรียบร้อย
Just sit tight. Steam will clear up in a minute or so.นั่งก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวไอน้ำมันก็จางลงเองแหละ.

clear up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)

clear up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れ上がる[はれあがる, hareagaru] (v5r,vi) to clear up
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
晴れ渡る[はれわたる, harewataru] (v5r,vi) to clear up; to be refreshed

clear up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clear up ; solve ; settle FR:
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify FR: clarifier
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler
สะสางหนี้[v. exp.] (sasāng nī) EN: clear up debts ; pay off one's debts FR: effacer les dettes
ย้ายออกไป[v. exp.] (yāi øk pai) EN: clear away ; clear up ; remove from FR:

clear up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clear up
Back to top